Видавництво «Економічна думка»

13.10.2009 | Автор: | Категорія: Видавництва

Тернопільського національногоекономічного університету

м. Тернопіль, 46020

вул. Львівська, 11

Видавництво ТНЕУ «Економічна думка»

тел. (0352) 47-58-72,

факс (0352) 43 24 40

E-mail: edition@tneu.edu.ua

http://www.tneu.edu.ua/ua-i-edition_economy_thought.html

Директор видавництваФранцузов Володимир Сергійович

 

Видавництво «Економічна думка» створене у 1998 році з ініціативи академіка О. А. Устенка. Це перше таке видавництво в економічних вузах України. Одне з його головних завдань – забезпечення студентів методичною літературою, підручниками, посібниками, що дуже важливо, оскільки Академія постійно розширюється, впроваджує підготовку фахівців із нових спеціальностей.

Крім забезпечення студентів навчальною літературою, мета видавництва — й випуск наукових монографій, статей та інших праць для надання прискорення розвитку української економічної науки, яка переживає нині етап свого становлення в умовах ринкової економіки.

За час існування «Економічної думки» побачили світ понад 35 монографій, 66 підручників, 78 навчальних посібників, понад 100 методичних збірників. Серед видань, що набули найкращого резонансу, — підручник доктора економічних наук, професора Є. В. Савельєва «Міжнародна економіка», монографія доктора економічних наук, професора О. С. Олексюка «Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні», праці колективів авторів під керівництвом професорів Є. П. Качана, А. В. Фурмана, П. С. Харіва та інших.

Саме з ініціативи ТНЕУ започатковано (вже вийшли два томи) випуск тритомної «Економічної енциклопедії». В її написанні взяли участь близько 90 докторів економічних наук, у т. ч. кілька академіків з Києва, Харкова, Одеси, Донецька, Тернополя та інших міст України, а також економісти США, Німеччини, Росії. Аналогу цьому виданню у нашій країні нема.

«Економічна думка» випускає також 8 періодичних видань: «Вісник Тернопільської академії народного господарства»; «Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України»; «Наукові записки», «Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу»; «Комп’ютінг»; «Психологія і суспільство»; «Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль»; «Журнал європейської економіки».

Зокрема, щоквартально виходить науковий журнал «Вісник ТНЕУ», в якому публікують статті вчені не лише Академії, а й інших вузів України. Два роки тому почали випуск додатків до цього «Вісника» – за тематичними напрямками. Важливим є той факт, що з видавництвом мають змогу співпрацювати як відомі науковці, так і перспективні дослідники, талановиті студенти. Зокрема, видано збірник «Молоді вчені», про принцип формування якого говорить уже сама назва, а також збірники студентських робіт «Агро-2000»й «Агро-2001».

Об’ємними томами виходять українською та англійською мовами матеріали традиційних міжнародних конференцій у Форосі, Тернополі. Ці випуски Академія надсилає Адміністрації Президента України, Верховній Раді, Кабінету міністрів, де їх аналізують і використовують у практичній роботі.

Вища атестаційна комісія Міністерства освіти і науки України визнала окремі періодичні видання фаховими.

Видавництво у повсякчасній роботі опирається на потужний науковий потенціал Академії.

Створена мережа розповсюдження літератури. На території Академії працюють кіоски з розповсюдження друкованої продукції, налагоджені зв’язки з філіями ТНЕУ й іншими вузами країни.

Підручники, методичні посібники з маркою «Економічної думки» закуповують не лише у Західному регіоні, а й у Центральній, Східній Україні, в Криму, зокрема навчальні заклади Києва, Донецька, Сімферополя та інших міст. Це свідчення, що наші видання мають свого споживача і цікаві широкому колу студентів, викладачів, банківських, промислових, аграрних, страхових та інших спеціалістів.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1902 публікацій.

Залишити відповідь