Куций Іван Петрович

Куций Іван Петрович (07. 07. 1978, м. Тернопіль) – науковець, педагог, кандидат історичних наук, доцент ТНПУ.

Народився 7. 07. 1978 р. в м. Тернополі. У 1995 р. закінчив Тернопільську ЗОШ №16. З 1995 по 2000 р. навчався на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту.

2000 – 2003 рр. навчався в аспірантурі. У квітні 2004 р. захистив кандидатську дисертацію “Рецепція національної історії в українській науково-історичній думці Галичини (1830-і-1894 рр.)”.

З січня 2004 р. – асистент кафедри нової та новітньої історії та методики викладання історії, а з липня 2004 р. – асистент кафедри історії України ТНПУ ім. В. Гнатюка.

З 23 грудня 2008 р.– доцент кафедри історії України.

Основні праці:

Куций, І. Українська науково-історична думка Галичини (1830—1894 рр.): рецепція національної історії [Текст] : монографія / І. Куций. – Тернопіль: Джура,2006. – 220 с.

Куций, І. Галицьке русофільство ХІХ ст.: ґенеза історичної свідомості [Текст] / І. Куций // Історичний журнал. – Київ, 2006. – № 6 (30). — С. 72—83.

Куций, І. Українофільсько-народовська течія галицької науково-історичної думки ХІХ ст.: ґенеза історичної свідомості [Текст] / І. Куций // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17—19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х т. — Луцьк, 2007. — Т. 1. — С. 128—133.

Куций, І. Цивілізаційний дискурс в українській історичній думці Галичини ХІХ ст. [Текст] / І. Куций // Historia – Mentalność – Tożsamość: Miejce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego I ukraińskiego w ХІХ і ХХ wieku. – Rzeszów: WUR, 2008. – S. 300 – 309.

Куций, І. Українофільська течія галицької історіографії ХІХ ст.: концептуалізація історично-цивілізаційної ідентичності  [Текст] / І. Куций // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Вип.18. – С. 32—46.

джерело

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2391 публікацій.

Залишити відповідь