КУПЧИНСЬКИЙ Олег Антонович

КУПЧИНСЬКИЙ Олег Антонович (псевд. і крипт.: Антонович, О. Антонович, Олег Антонович, О. А., О. К.; 18. 05. 1934, с. Сороцьке, нині Теребовлянського району Тернопільської області) – істо­рик, мовознавець. Кандидат філологічних (1974), доктор історичних (2006) наук. Дійсний член НТШ (1992). Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких (2017)

Закінчив Львівський університет (1958). Відтоді працював у Львівській науковій бібліотеці та ін. установах; від 1960 – у Центральному Державному історичному архіві УРСР у Львові:

 • 1971–1978 – начальник відділу використання і публікації документів;
 • 1978–1996 – науковий співробітник Інститу українознавства НАНУ (Львів).

«Ближче познайомитися з Олегом Антоновичем Купчинським мені випало в Історичному архіві (ЦДІА УРСР у Львові) 1975 року за драматичних обставин. Якось ідучи з обіду, я зауважив у повітрі клаптики обгорілого паперу. На одному з них побачив український напис «Збірна станиця… УНР», на іншому відбиток штампа з тризубом. Обгорілий папір вилітав з високого архівного димаря.

У скверику я визбирав трохи більші фрагменти документів і схвильований влетів у свої «давні акти».  Моя наставниця Валентина Сіверська відразу сказала: «Це в секретному палять». Однак, з огляду на мою біографію, відрадила йти з цим до керівництва. «Вам, Іванку, тільки цього бракує. Краще підіть до Купчинського. Він мудрий чоловік і дипломат, його директорка слухає».

Олег Антонович, на той час керівник відділу публікацій, уважно вислухав мою розповідь, переглянув обгорілі документи й забрав їх. Якою достеменно була розмова Купчинського з директоркою архіву Н. Ф. Врадій, важко сказати. Однак документів у таємному відділі, де зосереджувалися колекції, пов’язані з українським, польським, жидівським політичним, військовим, спортивним життям, більше не знищували. Принаймні відкрито». 

Іван СВАРНИК, історик, голова Археографічної комісії НТШ

Учасник ініціативної групи зі створення (1988–1989) та делегат Установчого з’їзду (Київ, 1989) НРУ, член львівського Товариства української мови ім. Т. Шевченка «Просвіта» (1990–1994).

Олег Купчинський був одним з ініціаторів і чи не головним рушієм відновлення НТШ у Львові 1989 року й організації «Записок НТШ», незмінним редактором яких залишається й донині. Окремі томи «Записок» присвячуються історії, філософії, філології, спеціальним історичним дисциплінам, етнографії і фольклору, археології, архітектурі та містобудуванню, музикознавству, образотворчому й ужитковому мистецтву тощо.

Під керівництвом Олега Купчинського вийшло друком 38 томів (1990-2009) «Записок НТШ». Він курує «Праці НТШ», присвячені природничо-математичним наукам, веде низку видавничих серій НТШ, зокрема «Збірники» секцій і комісій НТШ, «Українську наукову бібліотеку», «Історичні джерела», «Визначні діячі НТШ», «Словники» та багато позасерійних видань. Триває підготовка багаторічного проекту енциклопедії (у 2012 вийшов перший том, що охопив літери «А-Б»).

Слід зауважити, що Олег Купчинський не лише координував підготовку до створення НТШ, але й опрацював його статут, з 1989 р. був науковим секретарем Товариства, правою рукою Олега Романіва, аз 2005 р. очолив НТШ. 2013 року кероване ним Товариство урочисто відзначило 140-річний ювілей.

Без жодного сумніву, успіхи й подальші здобутки НТШ значною мірою залежать від невсипущої діяльності Олега Антоновича, його титанічних зусиль організатора й координатора наукових процесів не лише в Галичині, а й у всій Україні та поза її межами.

За сумісництвом від 1994 читає лекції у Львівському університеті й Українському католицькому університеті (Львів). Наукові дослідження: українська і сло­в’янська мови та ойконімія, історичне та філологічне джерелознавство, архівознавство й інші спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни.

Перелік публікацій О. А. Купчинського налічує понад 500 позицій. Частина з них увійшла до 3-томного збірника його вибраних праць, виданого 2011 року:

 • до першого тому увійшли студії з історії української мови та ойконімії,
 • до другого – праці з прикладної архівістики та спеціальних історичних дисциплін,
 • до третього – нариси про діячів національної науки й культури.

У науковому доробку:

 • упорядник низки збірок документів і матеріалів, серед яких – «Іван Франко…» (1966), «Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст.» (1970), «Леся Українка…» (1971), «Русал­ка Дністрова» (1989), «Михайло Драгоманов…» (2001; усі – Київ);
 • видавець архівно-наукової спадщини М. Гриневецького, І. Ва­гилевича, І. Старчука, Я. Падоха та ін.;
 • редактор періодичних видань НТШ («Записки НТШ», т. 221–267, «Вісник НТШ», ч. 35–50, «Хроніка НТШ», ч. 98–100) і монографічних праць, відповідальний редактор «Енциклопедії НТШ» (К.; Л.; Т., 2012, т. 1; 2014, т. 2).

Праці:

 • Каталог пергаментних докумен­тів ЦДІА УРСР у Львові. 1299–1799. Київ, 1972 (співавт.);
 • Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень. Київ, 1981;
 • Земські та гродські судово-адміністра­тивні документальні фонди Львова. Київ, 1998;
 • Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть. Київ, 2004;
 • Вибрані статті та матеріали. Т. 1–3. Львів, 2011;
 • Наукове товариство ім. Шевченка: До­слідження, матеріали. Львів, 2013.

Донька – Купчинська Зоряна Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Львівського національного університету ім.І.Франка. Коло наукових інтересів: ойконімія та антропонімія української мови.

Донька – Купчинська Лариса Олегівна, доцент кафедри філософії мистецтв, кандидат мистецтвознавства. Автор багатьох публікацій.

У травні  2016 році за рішенням сесії Львівської міської ради родині Купчинських присвоїли звання «Шляхетної». Таке звання щорічно присвоюють за вагомий внесок кількох поколінь у розвиток наукового, духовного і культурного середовища міста, а також збереження і поширення високих моральних цінностей у суспільстві.

«Я до глибини душі схвильований такою оцінкою нашої родини та розумінням того, що вона значить для нас. Родина – це історичне явище, настільки глибоке, що через неї я бачу Україну та її успіхи. Дякую за таку високу нагороду мене та моїх рідних», – зазначив Олег Купчинський.

Як зазначила Уляна Ярославівна Єдлінська, «Олег Купчинський – «послідовник класичного розвитку української гуманітарної науки з характерним усестороннім і багатоаспектним підходом до досліджуваних явищ, яку плекали І. Франко, М. Грушевський, В. Гнатюк, потім І. Крип’якевич, І. Свєнціцький та ін.».

Джерела:

Андрушків, Б. Олегу Купчинському — 75: Слово про знаменитого земляка з нагоди його ювілею [Текст] / Б. Андрушків // Нова ера. — 2009. — 6—12 трав. — С. 9 : фот.

Гирич, І. Б. Купчинський Олег Антонович [Текст] / І. Б. Гирич // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — Київ, 2009. — Т. 5 : Кон — К. — С. 506.

Гирич, І. Б. Купчинський Олег Антонович  [Текст] / І. Б. Гирич // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — Київ, 2003­–2016.

Олег Купчинський [Текст] : бібліогр. покажч. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклад. М. М. Трегуб ; бібліогр. ред. Н. І. Кошик ; передм. М. А. Вальо. – Львів, 2006. – 229 с., 20 арк. фотоіл.

Сварник, І. Дослідник історичних джерел. До 80-річчя від дня народження  [Текст] / І. Сварник // Львівщина в 2014 році. Знаменні і пам’ятні дати краю: календар / ЛОУНБ. – Львів, 2014. – 64 с.— Електронна версія публікації: http://lounb.org.ua/index.php/publications/ask/128-kalendar12, вільний.

Тре­губ, М. Купчинський Олег Антонович  [Текст] / М. Тре­губ // Українська журналістика в іменах.— Львів, 2000. — Вип. 7.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2975 публікацій.

Залишити відповідь