Тернопільський державний медичний універститет ім. І. Я. Горбачевського

IV рівень акредитації.

майдан Волi, 1,

Тернопiль, 46001

тел.: +380 352 524492

тел./факс: +380 352 524183, 250929

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

www.tdmu.edu.te.ua

Ректор — Ковальчук Леонід Якимович, доктор медичних наук, професор

Тернопільський державний медичний універститет  заснований 12 квітня 1957 року, як державний медичний інститут. 1 липня 1992 р. інституту присвоєно ім'я академіка І. Я. Горбачевського. 30 січня 1997 р. він реорганізований у державну медичну академію ім. І. Я. Горбачевського. 17 листопада 2004 р. навчальний заклад реорганізовано у державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського.

Структура університету

Факультети

 • медичний (лікувальна справа);
 • фармацевтичний (фармація, клінічна фармація, технологія парфумерно-косметичних засобів);
 • стоматологічний факультет;
 • іноземних студентів;
 • післядипломної освіти.

Навчально-наукові інститути

 • морфології;
 • медико-біологічних проблем;
 • фармакології,
 • гігієни та медичної біохімії ім. М. П. Скакуна;
 • моделювання та аналізу патологічних процесів;
 • медсестринства (сестринська справа — бакалавр, лабораторна діагностика — бакалавр, сестринська справа — молодший спеціаліст).

Підготовче відділення для іноземних громадян

Видавництво "Укрмедкнига" з власним поліграфічним комплексом, яке є базовим для ЦМК з ВМО МОЗ України

Навчально-оздоровчий комплекс "Червона калина", до складу якого входять конгрес-центр, навчально-виробнича база кафедри екстремальної та військової медицини, ботанічний сад лікарських рослин з навчальними кімнатами кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою, профілакторій, база відпочинку з спортивним комплексом.

Університетська клініка

консультативно-лікувальний центр, оснащений сучасним лабораторним і медичним обладнанням.

Віварій

Садиба-музей родини І.Я. Горбачевського

Напрями та обсяги підготовки:

прийом до медичного університету проводиться на медичний факультет з підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.110101 – “Лікувальна справа”; стоматологічний факультет за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія”; фармацевтичний факультет: за спеціальністю 7.110201 – “Фармація” (денна та заочна форми навчання), 7.110202 – „Технологія парфумерно-косметичних засобів” і за спеціальністю 7.110206 – “Клінічна фармація”; у навчально-науковий інститут медсестринства за спеціальностями: 8.110100 – „Сестринська справа” - магістр, 6.120.101 (6.110100) – “Сестринська справа” (бакалавр), 6.120.102 (6.110100) – “Лабораторна діагностика” (бакалавр) і молодших спеціалістів за спеціальністю 5.110102 – “Сестринська справа”. Обсяги підготовки на місця державного замовлення відповідно до проектних цифр плану прийому, наданих МОЗ України за спеціальністю 7.110101 “Лікувальна справа” – 142 особи, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 158 осіб, за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія” – 5 осіб, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 145 осiб, за спеціальністю 7.110201 – “Фармація” за державним замовленням – 3 особи, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на денну форму навчання – 100 осіб, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на заочну форму навчання – 95 осіб, за спеціальністю 7.110202 – „Технологія парфумерно-косметичних засобів” за державним замовленням - 2 особи, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб - 8 осіб, за спеціальністю 7.110206 – “Клінічна фармація” за державним замовленням – 2 особи, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 18 осіб, у навчально-науковий інститут медсестринства за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа”- бакалавр за державним замовленням – 10 осіб, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб із скороченим навчальним тижнем – 40 осіб, за дистанційною формою навчання 50 осіб, за спеціальністю 5.110102 “Сестринська справа” за державним замовленням – 10 осіб, за спеціальністю 6.120102 “Лабораторна діагностика” - бакалавр за державним замовленням – 4 особи. Обсяги підготовки на місця державного замовлення та за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб у магістратурі за спеціальністю 8.110101 “Лікувальна справа” – 20 осіб, 8.110201 – “Фармація” – 15 осіб , 8.110206 – “Клінічна фармація” – 5 осіб, 8.110102 – „Сестринська справа” – 30 осіб. Обсяги підготовки іноземних громадян за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за спеціальністю 7.110101 „Лікувальна справа” – 100 осіб, за спеціальністю 7.110.201 “Фармація” – 20 осіб (денна форма навчання), за спеціальністю 7.110.201 “Фармація” – 5 осіб (заочна форма навчання), за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа”- бакалавр за дистанційною формою навчання 100 осіб, за спеціальністю 5.110102 “Сестринська справа” – 110 осіб.

За підсумками державного тестування за системою “Крок” Тернопільський медичний університет постійно посідає провідні місця серед вищих медичних навчальних закладів України. Зокрема, 2008 р. за рейтингом вищих медичних навчальних закладів України з комплексної оцінки результатів державного тестування студентів та інтернів за системою “Крок” Тернопільський медуніверситет посів четверте місце, а серед фармацевтичних факультетів–перше місце. Рейтинг ТДМУ з іспитів”Крок-1” – друге - третє місце, “Крок – 2” - п’яте - сьоме, “Крок – 3” - третє місце . За показником державного ліцензійного іспиту “Крок - 2 - загальна лікарська підготовка” випускники медичного факультету ТДМУ 2009 року розділили третє місце з випускниками Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. За рівнем конкурсу абітурієнтів 2008 року університет також посів друге місце серед вищих медичних навчальних закладів України, що свідчить про популярність і авторитет ТДМУ. Налагоджена співпраця з 10 іноземними вищими медичними навчальними закладами країн Європи та Америки. На основі здобутого досвіду американських і європейських вищих медичних навчальних закладів в університеті запроваджено нову форму організації навчального процесу за кредитно-модульною системою із застосуванням методик “єдиного дня”, ліній практичних навичок, практично-орієнтованої Z-системи навчання, семестрового тестового контролю знань студентів університетським незалежним центром тестування, мережевої навчальної системи на основі Інтернет-технологій, яка є аналогом сучасної європейської системи (Віденський медичний університет) і корінним чином відрізняється від прийнятої в інших українських інверситетах. Введення незалежного загальноуніверситетського центру тестування унеможливило корупційні прояви в університеті. Викладачами університету створено майже 250 навчальних мультимедійних компакт-дисків, які містять електронні підручники, навчальні відеофільми та контролюючі програми, – всього понад 23 700 найменувань. Запроваджено студентські матрикули з обліку практичних навичок; комп’ютерну систему дистанційного щоденного тестового контролю знань студентів на основі технології “Moodle” для визначення рівня підготовки студентів до занять; об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ), який дає можливість перевірити якість опанування практичних навичок студентами-старшокурсниками; магістратуру з медсестринства. Університетським видавництвом “Укрмедкнига”, яке є базовим для ЦМК з ВМО МОЗ України і найбільшим нині спеціалізованим медичним видавництвом в Україні та єдиним, яке друкує продукцію лише українською мовою або в перекладі з української, забезпечило україномовними підручниками та посібниками вищі медичні навчальні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації на 60 %, а І-ІІ рівнів акредитації – на 80 %. За час функціонування “Укрмедкниги” з 1997 р. випущено 205 підручників і навчальних посібників. Університет є співзасновником і видавцем 11 всеукраїнських наукових журналів, 9 з яких визнані ВАК України; випускається обласна газета “Медична академія”. З 1997 року розпочато навчання іноземних студентів. Тепер у нас навчаються понад 700 іноземних громадян з 46 країн світу, понад 90 % яких навчаються англійською мовою. Більше 50 % викладачів університету отримали сертифікати на право викладання студентам англійською мовою. Проводиться підготовка до навчання франкомовних студентів. З 2006 р. на базі навчально-оздоровчого комплексу “Червона калина” щороку влітку проходять “Літні міжнародні студентські школи”, організовані відділом міжнародних зв’язків Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. З метою участі у цій школі Україну вже відвідали студенти з США, Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії, Нідерландів, Росії, Казахстану, Індонезії, інших вищих медичних навчальних закладів України. У роботі школи беруть участь також студенти Тернопільського державного медичного університету, які вільно володіють англійською мовою. Наукові дослідження проводяться в п’яти наукових лабораторіях, які пройшли державну акредитацію і отримали свідоцтва про державну атестацію. Наказом МОЗ України від 7.08.2008 року Тернопільський медуніверситет затверджено головною організацією з метрологічного забезпечення вищих медичних навчальних закладів підпорядкування МОЗ України, що свідчить про високий рівень наукової бази університету. Університет отримав міжнародний ґрант на підготовку медсестер з догляду за людьми похилого віку в рамках Нідерландського проекту “МаТра” (трансформація суспільства) в Україні. Протягом останніх років за цим проектом розробляються науково-методичні основи щодо організації навчально-практичних центрів з догляду і реабілітації людей похилого віку. У селі Гнилиці Підволочиського району проведена підготовча робота з організації реабілітаційного центру для людей похилого віку, який планується відкрити наприкінці 2009 року. В університеті почав працювати волонтерських рух, в якому виявили бажання брати участь 108 студентів. Під їх опікою в 2008 – 2009 н.р. перебувало 69 непрацездатних осіб м. Тернополя. Перспективним напрямком у лікувальній та навчальній роботі є створення навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги, які університет відкриває у селах Зарубинці (Збаразького р-ну), Гнилиці (Підволочиського р-ну) та Кокошинці (Гусятинського р-ну). В цих центрах студенти та інтерни бдуть працювати протягом певного часу, що дасть змогу ознайомитися з реаліями сільської медицини та набути навичок надання медичної допомоги цій категорії населення. Продовжує функціонувати університетська клініка - консультативно-лікувальний центр. В ньому за 2008 рік проконсультовано 4401 хворих, з них 940-безкоштовно (працівники і студенти університету), відбулося 12572 відвідування, з них безкоштовно 2220. В лабораторному відділенні виконано 36761 дослідження. У складі консультативно-лікувального центру університету відкрито сучасний Центр дентальної імплантації – третій після Києва і Львова, перший в Україні, створений на базі консультативно-лікувального центру медичного ВНЗ. Проведена підготовча робота по створенню університетської клініки на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні з врахуванням досвіду Федеративної республіки Німеччини.

Більш детальну інформацію про Тернопільський державний медичний  університет можна отримати за адресою: http://www.tdmu.edu.te.ua

 

 
Вхід на портал
Пошук
Зараз на сайті
На даний момент 2979 гостей і 11 користувачів на сайті