ВАТ Тернопiльська кондитерська фабрика “ТерА”

17.02.2010 | Автор: | Категорія: Продукти харчування

ВАТ  Тернопiльська кондитерська фабрика “ТерА”

вул. Пирогова, 11
м. Тернопіль;

тел. (0352) 25-45-83, 25-47-79, 52-44-38

тел./ факс (0352) 25-57-11

www.terA.te.ua

Тернопiльська кондитерська фабрика заснована в 1945 роцi пiд назвою “Артiль “Харчокомбiнат”. В склад артiлi входили кондитерський цех та цех безалкогольних напоїв i три млини: Тернопiльський, Iгровецький, Довжанський. В 1953 роцi згiдно Постанови Ради Мiнiстрiв СРСР по урупленню i спецiалiзацiї пiдприємств до складу харчокомбiнату влилися артiлi Харчопром та Промфруктовод, додалися новi цехи: оцтовий та винний. В 1963 роцi з метою укрупнення до харчокомбiнату був приєднаний завод безалкогольних напоїв. Кiлькiсть працiвникiв досягла 150 чол. Пiдприємство стало випускати бiльше продукцiї, розширився її асортимент. Було побудовано оцтовий цех. В 1965 роцi було введено в дiю цех круп”яних паличок. Провiдною галуззю стала продукцiя цеху безалкогольних напоїв i пiдприємство було перейменовано на “Завод безалкогольних напоїв”. В 1971 роцi введено в експлуатацiю новий корпус пiдприємства – кондитерський цех по випуску пряникiв, печива, зефiру, завод був перейменований на Тернопiльський завод продтоварiв. В 1976 роцi закрито крупцех, а в 1978 роцi були вiд”єднанi безалкогольний та оцтовi цехи i з складу заводу самостiйно видiлився кондитерський цех, в тому числi дiльницi по виробництву вафель, пряникiв, печива, зефiру. В груднi 1992 року на заводi введено в дiю виробничий корпус, в якому на даний час працюють лiнiї по виробництву зефiру, мармеладу, затяжних та цукрових сортiв печива. 18 лютого 1994 року Тернопiльська кондитерська фабрика отримала статус орендного пiдприємства. В 1996 роцi вiдповiдно до Указу Президента України “Про прискорення приватизацiї майна в агропромисловому комплексi” та наказу регiонального вiддiлення Фонду держвного майна України пiдприємство перетворено у ВАТ “Тернопiльська кондитерська фабрика”. В 2001 роцi введено в експлуатацiю лiнiю з виробництва хлiба. З того часу пiдприємство перейменовано у ВАТ “ТерА”.

На сьогоднiшнiй день ВАТ “ТерА” спецiалiзується на випуску та реалiзацiї хлiбних та рiзноманiтних кондитерських виробiв: вафлi, пряники, печиво, зефiр, мармелад, драже, схiднi солодощi, цукерки – асортимент яких налiчує понад 80 найменувань. На сьогоднi ВАТ продовжує нарощувати виробництво продукцiї, розширює наявну мережу збуту. Головними прiоритетами в роботi фабрики є якiсть продукцiї. З липня 1999 року ВАТ “Тернопiльська кондитерська фабрика” припинила спад виробництва, почала активно використовувати наявнi виробничi потужностi. Виробництво продукцiї за 2004 рiк складає 2822,7 тонн: хлiб- 201,3; вафлi – 580,9; пряники -666,4; печиво – 932,2; зефiр – 281,7; мармелад – 37,9; драже – 94,9; схiднi солодощi – 10,7; цукерки – 16,7. Виручка вiд реалiзацiї продукцiї складає 15930,6 тис. грн., що в порiвняннi з минулим роком збiльшилась на 1061,7 тис. грн. В умовах ринкової економiки основною метою будь-якої компанiї є задоволення потреб своїх клiєнтiв. Тому першочергове завдання, яке ставить перед собою ВАТ “ТерА” є вивчення потреб своїх споживачiв, їх смакiв, вподобань для найкращого їх задоволення. Основними ринками збуту нашої продукцiї є: м. Тернопiль, Тернопiльська область та Захiдний регiон. Товариство спiвпрацює з усiма категорiями покупцiв: гуртовнi, оптовi бази, магазини, приватнi особи (пiдприємцi). Основну питому вагу складають гуртовнi: “Ровекс”, “Берест Продторг” (м. Iвано-Франкiвськ), “Торговий дiм “Тернопiль”, “Гамма” (м. Вiнниця), з якими фабрика має тiснi i тривалi зв”язки. Є багато фiрм, якi займаються продажем продукцiї фабрики в таких мiстах як: Луцьк, Хмельницький, Iвано-Франкiвськ, Львiв, Вiнниця, Мукачево, Ужгород, Київ, Калуш, Рiвне, Олександрiя та iн. Експорту продукцiї у Товариства немає. Сезоннiсть на дiяльнiсть Товариства впливу немає. ВАТ не iмпортує сировину. ВАТ “ТерА” працює в умовах жорсткої конкуренцiї з боку спорiднених пiдприємств: Львiвської кондитерської фабрики “Свiточ”, Хмельницької кондитерської фабрики, Iвано-Франкiвської кондитерської фабрики. Конкурувати з такими лiдерами кондитерської промисловостi України як: АТ “Львiвська кондитерська фабрика “Свiточ”, ВАТ Кондитерський концерн “А,В,К,”, ЗАТ “Одеса” досить не просто, оскiльки вони займають значне мiсце на внутрiшньому ринку i вiдомi не лише на теренах України, але й далеко за її межами. Продукцiя фабрики є конкурентноспроможною завдяки високiй якостi при порiвняно низьких цiнах.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1878 публікацій.

Залишити відповідь