ВАТ Тернопiльська кондитерська фабрика “ТерА”

 In Продукти харчування

ВАТ  Тернопiльська кондитерська фабрика “ТерА”

вул. Пирогова, 11
м. Тернопіль;

тел. (0352) 25-45-83, 25-47-79, 52-44-38

тел./ факс (0352) 25-57-11

www.terA.te.ua

Тернопiльська кондитерська фабрика заснована в 1945 роцi пiд назвою “Артiль “Харчокомбiнат”. В склад артiлi входили кондитерський цех та цех безалкогольних напоїв i три млини: Тернопiльський, Iгровецький, Довжанський. В 1953 роцi згiдно Постанови Ради Мiнiстрiв СРСР по урупленню i спецiалiзацiї пiдприємств до складу харчокомбiнату влилися артiлi Харчопром та Промфруктовод, додалися новi цехи: оцтовий та винний. В 1963 роцi з метою укрупнення до харчокомбiнату був приєднаний завод безалкогольних напоїв. Кiлькiсть працiвникiв досягла 150 чол. Пiдприємство стало випускати бiльше продукцiї, розширився її асортимент. Було побудовано оцтовий цех. В 1965 роцi було введено в дiю цех круп”яних паличок. Провiдною галуззю стала продукцiя цеху безалкогольних напоїв i пiдприємство було перейменовано на “Завод безалкогольних напоїв”. В 1971 роцi введено в експлуатацiю новий корпус пiдприємства – кондитерський цех по випуску пряникiв, печива, зефiру, завод був перейменований на Тернопiльський завод продтоварiв. В 1976 роцi закрито крупцех, а в 1978 роцi були вiд”єднанi безалкогольний та оцтовi цехи i з складу заводу самостiйно видiлився кондитерський цех, в тому числi дiльницi по виробництву вафель, пряникiв, печива, зефiру. В груднi 1992 року на заводi введено в дiю виробничий корпус, в якому на даний час працюють лiнiї по виробництву зефiру, мармеладу, затяжних та цукрових сортiв печива. 18 лютого 1994 року Тернопiльська кондитерська фабрика отримала статус орендного пiдприємства. В 1996 роцi вiдповiдно до Указу Президента України “Про прискорення приватизацiї майна в агропромисловому комплексi” та наказу регiонального вiддiлення Фонду держвного майна України пiдприємство перетворено у ВАТ “Тернопiльська кондитерська фабрика”. В 2001 роцi введено в експлуатацiю лiнiю з виробництва хлiба. З того часу пiдприємство перейменовано у ВАТ “ТерА”.

На сьогоднiшнiй день ВАТ “ТерА” спецiалiзується на випуску та реалiзацiї хлiбних та рiзноманiтних кондитерських виробiв: вафлi, пряники, печиво, зефiр, мармелад, драже, схiднi солодощi, цукерки – асортимент яких налiчує понад 80 найменувань. На сьогоднi ВАТ продовжує нарощувати виробництво продукцiї, розширює наявну мережу збуту. Головними прiоритетами в роботi фабрики є якiсть продукцiї. З липня 1999 року ВАТ “Тернопiльська кондитерська фабрика” припинила спад виробництва, почала активно використовувати наявнi виробничi потужностi. Виробництво продукцiї за 2004 рiк складає 2822,7 тонн: хлiб- 201,3; вафлi – 580,9; пряники -666,4; печиво – 932,2; зефiр – 281,7; мармелад – 37,9; драже – 94,9; схiднi солодощi – 10,7; цукерки – 16,7. Виручка вiд реалiзацiї продукцiї складає 15930,6 тис. грн., що в порiвняннi з минулим роком збiльшилась на 1061,7 тис. грн. В умовах ринкової економiки основною метою будь-якої компанiї є задоволення потреб своїх клiєнтiв. Тому першочергове завдання, яке ставить перед собою ВАТ “ТерА” є вивчення потреб своїх споживачiв, їх смакiв, вподобань для найкращого їх задоволення. Основними ринками збуту нашої продукцiї є: м. Тернопiль, Тернопiльська область та Захiдний регiон. Товариство спiвпрацює з усiма категорiями покупцiв: гуртовнi, оптовi бази, магазини, приватнi особи (пiдприємцi). Основну питому вагу складають гуртовнi: “Ровекс”, “Берест Продторг” (м. Iвано-Франкiвськ), “Торговий дiм “Тернопiль”, “Гамма” (м. Вiнниця), з якими фабрика має тiснi i тривалi зв”язки. Є багато фiрм, якi займаються продажем продукцiї фабрики в таких мiстах як: Луцьк, Хмельницький, Iвано-Франкiвськ, Львiв, Вiнниця, Мукачево, Ужгород, Київ, Калуш, Рiвне, Олександрiя та iн. Експорту продукцiї у Товариства немає. Сезоннiсть на дiяльнiсть Товариства впливу немає. ВАТ не iмпортує сировину. ВАТ “ТерА” працює в умовах жорсткої конкуренцiї з боку спорiднених пiдприємств: Львiвської кондитерської фабрики “Свiточ”, Хмельницької кондитерської фабрики, Iвано-Франкiвської кондитерської фабрики. Конкурувати з такими лiдерами кондитерської промисловостi України як: АТ “Львiвська кондитерська фабрика “Свiточ”, ВАТ Кондитерський концерн “А,В,К,”, ЗАТ “Одеса” досить не просто, оскiльки вони займають значне мiсце на внутрiшньому ринку i вiдомi не лише на теренах України, але й далеко за її межами. Продукцiя фабрики є конкурентноспроможною завдяки високiй якостi при порiвняно низьких цiнах.

Recent Posts

Leave a Comment

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt