ХРАПЛИВИЙ Євген-Спиридон Васильович

ХРАПЛИВИЙ Євген-Спиридон Васильович (22.06.1898, с. Лисівці Заліщицького повіту, нині Заліщицького району — 06.06.1949, м. Ерланґен, Німеччина) — агроном, кооператор, громадський діяч, організатор кооперативного й просвітницького руху, ідеолог і практик суспільної агрономії в Галичині. Член НТШ.

У 1908 р. закінчив народну школу в с. Лисівці. У 1908—1914 рр. здобував освіту в гімназії імені Цісаря Франца Йосифа в Тернополі. Перша світова війна перервала навчання. Є. Храпливий емігрував спершу до Моравії, потім — до Австрії.

Упродовж 1915—1916 рр. студіював на українських гімназійних курсах, згодом — на агрономічному факультеті Високої земельної академії у Відні. У 1918—1920 рр. перебував на Тернопільщині, брав участь у визвольній боротьбі в лавах Української Галицької армії.

У 1924 р. отримав диплом за спеціальністю інженера-агронома. Повернувшись у 1925 р. у Галичину, на Самбірщину, працював у Ревізійному союзі українських кооператив: спочатку референтом, а згодом — інспектором-ревізором молочарської кооперації.

У січні 1928 р. став головним директором товариства «Сільський господар» і реалізатором суспільної агрономії. Разом із багатьма українськими агрономами впродовж 1930—1939 рр. втілював у життя свій план розбудови сільського господарства та фахової економічної освіти на західноукраїнських землях; у співпраці з українською кооперацією організував нову систему громадської агрономії.

Для вивчення прогресивного хліборобства подорожував по Данії, Швеції, Австрії, Чехії, Німеччині, Угорщині. 25 лютого 1933 р. захистив докторську дисертацію «Погляд на плекання рогатої худоби в Східній Галичині в рр. 1880—1930» в Українській господарській академії в Подебрадах.

Євген Храпливий багато уваги приділяв фаховому хліборобському шкільництву, «як одному із складових чинників цілої нашої суспільної агрономії»: створив станове Товариство українських агрономів, працював в Українському технічному товаристві, брав активну участь у проведенні їхніх наукових конгресів.

Редагував «Господарсько-кооперативний часопис» (1928—1934), «Сільський господар», перші випуски річника «Календар «Сільський господар» на 1929 та 1930 роки, науковий журнал «Український агрономічний вісник» (1934—1939), співпрацював в «Українській загальній енциклопедії».

Ініціював видання першого українського фахового молочарського журналу «Українське молочарство», був співініціатором видання «Кооперативне молочарство». У 1934—1939 рр. готував до друку «Українську сільськогосподарську енциклопедію». Від 1939 р. проживав в еміграції, де продовжував педагогічну й наукову діяльність.

Під час Другої світової війни працював директором відділу Ревізійного союзу українських кооперативів у Любліні, потім (до 1944 р.) знову керував справами «Сільського господаря» і був директором Хліборобської палати у Львові.

Від квітня 1943 р. до квітня 1944 р. викладав курс «Земельні справи Східних просторів» у Державному господарському інституті в Дублянах, який фактично був довоєнним факультетом агрономії Львівської політехніки; в еміграції — професор кооперації та сільськогосподарської економії в Українському вільному університеті в Мюнхені.

У 1935 р. Євгена Храпливого обрано дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка. Він також брав активну участь в організації та розвиткові його Комісії економіки, соціології, статистики, був співредактором 5 тому «Студій з поля суспільних наук і статистики». На кількох сесіях Комісії НТШ читав свою працю «Сільське господарство Галицько-Волинських земель».

Джерела:

Євген Храпливий [Текст] // Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940) : Історично-філософська секція: дійсні члени : бібліогр. покажчик / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. осередок НТШ ; уклад. Л. Оленич ; автор вступ. ст. М. Андрейчин ; кер. проекту й наук. ред. В. Вітенко ; ред. О. Раскіна. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — С. 225—237. — Режим доступу: http://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/2018-ntshtern-1.pdf, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2970 публікацій.

Залишити відповідь