ГІРНЯК Никифор Йосипович

Гірняк Никифор Йосипович (23. 07. 1885, с. Струсів, нині Теребовлянського району Тернопільської області – 04. 03. 1962, м. Клифтон, США) – педагог, військово-громадський діяч, публіцист. Брат Йосипа і Юліана Гірняків.

Народився 23 липня 1885 р. у Струсові Теребовлянського повіту, навчався в університетах Львова і Відня; доктор філософії.

До Першої світової війни був активним учасником пластунського та стрілецького рухів, працював у «Просвіті», «Рідній школі», «Учительській громаді», «Педагогічнім товаристві», проводив антиалкогольну кампанію.

Як старшина запасу австрійського війська у серпні 1914 р. за власним бажанням був призначений до леґіону УСС командантом сотні. Упродовж 1915–1918 рр. очолював стрілецький Кіш, основним завданням якого був набір добровольців та опіка пораненими і хворими стрільцями і старшинами.

Активний учасник Листопадової національної революції та українсько-польської війни 1918–
1919 рр. ВУ 1918 р. – комісар Тернопільської військової округи, згодом – начальник мобілізаційного відділу Державного секретаріату військових справ ЗУНР.

Влітку 1919 р. призначений референтом мобілізаційного відділу в Генеральному штабі військ УНР, пізніше певний час очолював революційний комітет у Вінниці.

Після визвольних змагань працював учителем, а згодом директором гімназії «Рідної школи»
в Тернополі. Брав активну участь у діяльності місцевої «Просвіти», «Пласту», видавав у Тернополі часопис «Громадянин», очолював кілька громадських організацій, був членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ).

Під час Другої світової війни працював шкільним референтом Українського центрального комітету, згодом учителював у Австрії, Німеччині.

1949 р. еміґрував до США, де заснував і очолив Братство УСС, українську школу, видавничий
кооператив «Червона Калина». Опублі­кував низку праць з історії визвольних змагань. Помер
у Кліфтоні 4 березня 1962 р., похований у Філадельфії.

Праці:

  • Організація і духовний зріст Українських Січових Стрільців. Філадельфія, 1955
  • Останній акт трагедії Української Галицької Армії. Нью-Йорк, 1959.

Джерела

Бемко В. Бережани – Бережанщина (розділ: «Пласт») // Бережанщина в спогадах емігрантів. – Тернопіль, 1993. – С. 169.

Бережанська гімназія. Сторінки історії. Ювілейна книга / підбір, упоряд. та ред. текстів Н. Волинець. – Бережани–Тернопіль, 2007. – 1028 с. 55.

Білозор В. «Чуєш, брате мій…» (Жмут споминів замість квітів на могилу бл. п. Отамана УСС д-ра Никифора Гірняка) // Свобода. Український щоденник. Джерзі Сіті і Нью-Йорк. – 24 квітня 1962. – Ч. 77.

Бойцун Л. Тернопіль у плині літ. Історико-краєзнавчі замальовки. – Тернопіль, 2003. – 392 с.

Болюх, М. Юнацтво ОУН у гімназії // Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі. До сторіччя заснування. 1898–1998. / за ред. С. Яреми. – Тернопіль; Львів, 1998. – С. 226–234.

Брайлян Н. Гірняк Никифор Йосипович. Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника / за ред. М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 326–328.

Волинський, Б. Гірняк Никифор Йосипович [Текст] / Б. Волинський, Л. Левенець // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т . Т. 1. – Тернопіль, 2004. – С. 358-359.

Девоссер,  М. Шляхами вишколу Українського січового стрілецтва  [Текст] / М. Девоссер // За волю України. — Нью-Йорк, 1967.

Лазарович, М. Активні діячі ЗУНР на Тернопільщині [Текст] / М. Лазарович // Ї. — 2010. — Ч. 63. — С. 77—90.— Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Chasopys_Ji/N63_Ternopil.pdf, вільний.

Литвин, М. Р. Гірняк Никифор Йосипович [Текст] / М. Р. Литвин // ЕСУ. — Київ, 2004. — Т. 3. Біо–Бя. — С. 455. — Режим доступу: http://esu.com.ua, вільний.

Литвин, М. Історія галицького стрілецтва [Текст] / М. Литвин, К. Науменко. — Львів, 1990.

Науменко К.Є. ГІРНЯК Никифор [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ, 2004. – 688 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Girnyak_N (останній перегляд: 20.06.2018).

Українські січові стрільці [Текст]. —  Київ, 1992

 

Уніят, В. Никифор Гірняк. Життєвий шлях Отамана  [Текст] / В. Уніят. – Тернопіль, 2010. – 232 с.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2901 публікацій.

Залишити відповідь