ГЕВКО Роман Богданович

 

ГЕВКО Роман Богданович (нар. 16 жовтня 1964, м. Тернопіль, Україна) —доктор технічних наук, професор. Заслужений винахідник України, фахівець у галузі сільськогосподарського машинобудування. Академік Інженерної академії України. Голова Тернопільського філіалу Інженерної академії України. Лауреат обласної премії імені Івана Пулюя.

Роман Богданович Гевко народився 16 жовтня 1964 року в місті Тернопіль. У 1987 р. закінчив Київський політехнічний інститут за фахом «Технологія машинобудування, верстати та інструменти». Під час навчання в КПІ активно займався науково-дослідною роботою, опублікував 5 статей і отримав 32 авторських свідоцтва на винаходи.

Трудову діяльність розпочав у ВАТ „Тернопільський комбайновий завод”, де у 1987-1998 рр. працював інженером-конструктором та заступником начальника науково-дослідного відділу.

У 1987 р. поступив на заочну форму аспірантури до Київського автомобільно-дорожного інституту. Кандидатську дисертацію захистив у 1990 р. у Львівському політехнічному інституті. З 1991 р. викладав за сумісництвом в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.

У 2000 р. захистив докторську дисертацію в Національному аграрному університеті. Автор 471 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 монографій, 11 посібників і підручників, 288 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі.

Заслужений винахідник України. Академік Інженерної академії України.Голова Тернопільського відділення Інженерної академії України. Лауреат обласної премії імені Івана Пулюя.

Підготував чотирнадцять кандидатів технічних наук.

Р. Б. Гевко – член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій у Львівському національному аграрному університеті та Вінницькому національному аграрному університеті.

Коло наукових інтересів: дослідження техніко-економічних показників компонувальних схем і робочих органів коренезбиральних машин та систем для транспортування сипких матеріалів по криволінійних трасах.

Повнотекстові публікації в google Академія:

Джерела:

Мельничук, Б. ГЕВКО Роман Богданович [Текст] / Б. Мельничук, В. Письменний // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 340 : фот.

Гевко, Р. Приваблюють молодих аграрна економіка й менджмент [Текст] / Р. Гевко // Свобода. — 2006. — 23 верес. — С. 3 : фот. — (ТДЕУ — 40 років).

Гевко, Р. Так багато шляхетних людей в одній світлиці : [про кн. Г.Садовської та В.Собуцької “Два пера  одна любов”] / Р. Гевко // Вільне життя. — 2008. — 12 квіт. — С. 4. — (Щойно прочитане)

Гевко, Р. Вітчизняне тваринництво на межі катастрофи. Сільськогосподарська кооперація – панацея від усіх бід [Текст] : [бесіда з професором, деканом ТНЕУ Романом Гевком / провела] Жанна Попович // Номер один. — 2011. — № 42 (19 жовт.). — С. 10 : фот.

Гевко, Р. “Якщо голубити рослину, вона віддячить” [Текст] : [бесіда з Р. Гевком] / [провела] Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2014. — № 18 (30 квіт.). — С. 8 : фот. — (Інтерв’ю).

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2720 публікацій.

Залишити відповідь