ГЕВКО Богдан Матвійович

ГЕВКО Богдан Матвійович (24.01.1940, с. Нижчі Луб’янки Збаразького району Тернопільської області, Україна) — вчений в галузі галузевого і загального машинобудування, доктор технічних наук, професор кафедри технології машинобудування та автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, заслужений винахідник України, академік інженерної академії України. Заслужений винахідник України (1990).  Академік інженерної академії України (1992). Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2015).

У 1957 р. закінчив Збаразьку середню школу № 2 з медаллю. У 1957–1962 рр. навчався на механічному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту, фах — інженер-механік. Кандидатську дисертацію «Розробка і дослідження дозаторів сипких матеріалів» захистив у 1971 р., керівник — академік Василенко М. П., Українська сільськогосподарська академія, м. Київ.

Докторську дисертацію захистив у 1987 р. у Ростовському інституті сільськогосподарського машинобудування, м. Ростов-на-Дону, Росія. Звання професора отримав у 1988 р. Працював на посадах: інженер-технолог, старший інженер інструментального цеху.

З 1971 р. асистент кафедри технології машинобудування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

З 1974 р. завідувач кафедри технології машинобудування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

З 1988 р. професор кафедри технології машинобудування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

 

Наукові досягнення: розробки включені у Нормалі Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування. Підготував 4 докторів наук та 30 кандидатів наук із 4 спеціальностей. Автор і співавтор 420 публікацій, із них 5 монографій, 302 авторських свідоцтва і патенти України, 115 наукових статей, 2 підручники з грифом МОН.

У 1991 р. за участю Гевка Б.М. та Рибака Т.І. було відкрито кандидатську раду зі спеціальності 05.05.11 «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва», де головою спеціалізованої ради був Гевко Б.М.

У 2002 р. був головою спеціалізованої ради К 58.052.03 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.02.08 «Технологія машинобудування», 05.03.01 «Процеси мехобробки, верстати та інструменти», 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», які функціонують при Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя.

Наукова школа Гевка Б.М заснована у 1987 році. Основні напрямки її діяльності:

  • розроблення конструкцій гвинтових транспортно-технологічних систем машин;
  • розроблення технології виготовлення робочих органів транспортно-технологічних систем машин;
  • оптимізація параметрів гвинтових жорстких і гнучких конвеєрів;
  • обґрунтування параметрів різнопрофільних гвинтових робочих органів спеціального призначення і технологій їх виготовлення;
  • створення трубчастих тягових конвеєрів для транспортування сипких матеріалів; синтез конструкцій технологічного оснащення для механічної обробки внутрішніх поверхонь корпусних деталей;
  • створенням стендового обладнання для дослідження гвинтових робочих органів машин та обладнання.

Наукові праці які розміщені в Інституційному репозитарії ТНТУ імені Івана Пулюя

Перелік наукових праць на Google Академія

Джерела

Богдан Гевко: “Нових Вернадських не видно, зате геростратів – скільки завгодно” [Текст] / А. Кушнірук // Свобода. – 2006. – 28 жовт. – С. 5. – (Наука: проблеми і перспективи).

Волинський, Б. ГЕВКО Богдан Матвійович [Текст] / Б. Волинський // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 340 : фот.

Гевко, Б. На скрижалях життя [Текст] / Гевко Б., Ониськів М. // Свобода. – 2007. – 23 черв. – С. 7 : фотогр. – (Андрієві Климу – 80)

Гевко, Б. Рік Андрія Клима [Текст] : [літератора, громад. діяча, голови проводу Конгресу укр. інтелегенції] / Б. Гевко // Свобода. – 2007. – 10 листоп. – С. 5. – (Життєві ужинки)

Науковці Тернопільського національного технічного університету  [Текст] / упоряд.: М. Медюх, В. Лазарюк. — Тернопіль, 2010. — 204 с.

 

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2719 публікацій.

Залишити відповідь