ГАВА-ГОЛІГРАДИ КУЛЬТУРА

09.02.2018 | Автор: | Категорія: Історія регіону

ГАВА-ГОЛІГРАДИ КУЛЬТУРА – археологічна культура кінця бронзового віку – початку залізного віку (гальштатський період). Назву утворено від назв тілоспального могильника Гава в Угорщині та поселення Голігради. В Україні поширена в Закарпатській Україні та Подністров’ї. Відомо близько 300 пам’яток 11 – середини 7 ст. до н. е.

Основне заняття населення – землеробство, скотарство, гончарство, металургія бронзи, видобуток солі, торгівля. Житла напівземлянкові та наземні, поруч – господарські ями. Основні речові знахідки – ліпний чорнолискований посуд різної форми, пишно оздоблений геометричним орнаментом у вигляді широких заглиблених ліній, та знаряддя й прикраси з бронзи.

Могильники ґрунтові, практикувалося тілоспалення та поховання праху в урнах. Скарби свідчать про початкову диференціацію суспільства. Гава-Голіградська культура вплинула на формування деяких рис чорноліської культури. Етнічна належність населення – фракоіллірійська.

Джерело:

Малєєв, Ю. Гава-Голіградська культура [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / редкол.: В. А. Смолій (гол.) та ін. ; НАН України : Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 688 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gava_Gologrady (останній перегляд: 05.02.2018).

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2515 публікацій.

Залишити відповідь