ГАЙДУКЕВИЧ Ярослава Ми­хайлівна

06.06.2019 | Автор: | Категорія: Краєзнавці
ГАЙДУКЕВИЧ Ярослава Ми­хайлівна – музеєзнавець, краєзнавець, член правління Тернопільської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, вчений секретар Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Дружина Остапа Гайдукевича.

Народилася 27 серпня 1944 року в с. Золота Слобода Козівського району Тернопільської області. Закінчила філологічний фа­культет Львівського державно­го університету ім. Івана Франка (1966).

Вчителюва­ла у с. Божиків на Бережанщині. З 1975 р. працює в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї на посадах завідувачки відділу, заступника директора з наукової роботи, тепер – вчений секретар музею. Автор:

  •  історико-краєзнавчої книги-нарису «Золо­та Слобода» (2001),

співавтор путівників:

  • «Терно­пільський краєзнавчий музей» (1983),
  • «Музеї Терно­пільщини» (1989),
  • «Тернопільський обласний крає­знавчий музей» (1998),
  • низки статей та на­рисів з історії, культури та мистецтва краю на сторінках часопису  «Дзвін», альманахах «Тернопіл­ля» й «Теребовлянщина», енциклопедичних видан­нях, наукових збірниках, обласній та Всеукраїнській періодиці.

Редактор та упорядник:

  • краєзнавчих збірників «Наукові записки Тернопільського краєзнавчого му­зею»,
  • тез наукових конференцій,
  • книги Венедикта Лавренюка «Храм у дзеркалі ріки. Нотатки музейника» (2000),

Літературний редактор та упорядник книги Венедикта Лавренюка «Мізюринецьке перевесло» (2002). Здійснила науково-літературну редакцію всієї експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею (1982). Учасниця наукових конфе­ренцій у Тернополі, Харкові, Кременці, Мінську (Білорусь), Празі (Чехословаччина), Києві, Болгарії.

Джерела:

70 років від дня народження Ярослави Михайлівни Гайдукевич (27.08.1944) — музейного працівника, краєзнавця  [Текст]  // Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2014 рік : бібліогр. покажч. Вип. 24 / Департамент культури, релігій та національностей Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Пайонк ; ред. О. Раскіна ; кер. проекту та наук. ред. В. Вітенко. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. — 128 с. – Режим доступу : http://library.te.ua/library_content/calendar/kalendar14/08_3.htm, вільний.

Савак, Б.  ГАЙДУКЕВИЧ Ярослава Ми­хайлівна [Текст] / Савак, Б. // Савак, Б. Краєзнавці Тернопільщини : біогр. довідник / літ. ред. : Я. Гайдукевич. — Денисів, 2003. — С. 20—21 : фот.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2962 публікацій.

Залишити відповідь