Ґрунти

14.02.2017 | Автор: | Категорія: Тернопільщина в цифрах і фактах

Ґрунтовий покрив області порівняно складний. За схемою агроґрунтового районування (1969) Тернопільська області відноситься до провінції Західного лісостепу Лісостепової зони. Особливістю структури ґрунтового покриву Західного лісостепу є те, що в ній не простежуються смуги поступового переходу від дерново-підзолистих ґрунтів зони мішаних лісів до сірих опідзолених, а від них — до чорноземів типових.

За даними великомасштабного ґрунтового дослідження, найбільшу площу займають сірі опідзолені ґрунти — 494,5 тис. га, та чорноземи — 426,3 тис. га.

Сірі опідзолені ґрунти:

  • ясно-сірі й сірі лісові ґрунти — площа 310,9 тис. га;
  • темно-сірі опідзолені ґрунти — площа 184,6 тис. га.

Чорноземні ґрунти:

  • чорноземи топові глибокі малогумосні та типові луговаті — площа 56,3 тис. га;
  • чорноземи опідзолені та реградовані — площа 355,9 тис. га;
  • чорноземно- та дерново-карбонатні ґрунти — площа 14,5 тис. га.

Лучні ґрунти — площа 43,4 тис. га.

Лучно-болотні й болотні ґрунти — площа 16,8 тис. га.

Торфово-болотні ґрунти та торфовища — площа 10,5 тис. га.

  • лугово-чорноземні грунти — площа 13,6 тис. га.

 

За матеріалами збірника «Статистичний щорічник Tернопільської області за 2012 рік».© Головне управління статистики у Тернопільській області

Регіон: Тернопільська область

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1572 публікацій.

Коментарі (1)

Залишити відповідь