ФЕДОРІВ Ірина Олегівна

 In науковці | винахідники | раціоналізатори, НТШ і Тернопільщина
ФЕДОРІВ Ірина Олегівна (18.11.1977, м. Тернопіль) – історик, педагог, громадський діяч. Кандидат історичних наук, доцент. Член НТШ.

Народилася 18.11.1977 р. в м. Тернополі. У 1995 р. закінчила ЗОШ № 15 м. Тернополя із золотою медаллю, з відзнакою історичний факультет ТДПУ імені Володимира Гнатюка (2000).

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Наукова і громадсько-політична діяльність Мирона Кордуби (1876 – 1947 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника. Науковий керівник – проф. М. М. Алексієвець.

Працювала викладачем Тернопільського кооперативного технікуму (2000 – 2002), вчителем історії Тернопільської обласної комплексної експериментальної школи мистецтв (2000 – 2001).

З 2002 р. – старший лаборант кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка, з липня 2004 р. – асистент, з 2008 р. – доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.

У 2008 р. проходила стажування у Львівському національному університеті ім. І. Франка (кафедра історії Центральної і Східної Європи).

Член вченої ради історичного факультету, спеціалізованої вченої ради К 58.053.04 при ТНПУ ім. В. Гнатюка (вчений секретар), редакційних колегій: міжнародного збірника наукових праць “Україна–Європа–Світ” (відповідальний секретар) та “Збірника праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка”, науковий секретар ТОО НТШ.

Працює над темою докторської дисертації “Українська історична славістика новітнього часу: проблематика, методологія і перспективи дослідження”.

Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць з проблем історичної біографістики, українського слов’янознавства, організації навчальної діяльності студентів-істориків. Керівник науково-проблемної групи кафедри «Молодіжний центр славістики».

Викладає навчальні дисципліни:

  • «Історія слов’янських народів. Західні та південні слов’яни від найдавніших часів до кінця XVIII ст.» (І курс),
  • «Вступ до історичної спеціальності» (І курс),
  • «Історіографія всесвітньої історії» (ІV курс),
  • «Українська історична славістика нового і новітнього часу» (V курс).

джерело

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search