ФЕДОРІВ Ірина Олегівна

ФЕДОРІВ Ірина Олегівна (18.11.1977, м. Тернопіль) – історик, педагог, громадський діяч. Кандидат історичних наук, доцент. Член НТШ.

Народилася 18.11.1977 р. в м. Тернополі. У 1995 р. закінчила ЗОШ № 15 м. Тернополя із золотою медаллю, з відзнакою історичний факультет ТДПУ імені Володимира Гнатюка (2000).

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Наукова і громадсько-політична діяльність Мирона Кордуби (1876 – 1947 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника. Науковий керівник – проф. М. М. Алексієвець.

Працювала викладачем Тернопільського кооперативного технікуму (2000 – 2002), вчителем історії Тернопільської обласної комплексної експериментальної школи мистецтв (2000 – 2001).

З 2002 р. – старший лаборант кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка, з липня 2004 р. – асистент, з 2008 р. – доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.

У 2008 р. проходила стажування у Львівському національному університеті ім. І. Франка (кафедра історії Центральної і Східної Європи).

Член вченої ради історичного факультету, спеціалізованої вченої ради К 58.053.04 при ТНПУ ім. В. Гнатюка (вчений секретар), редакційних колегій: міжнародного збірника наукових праць “Україна–Європа–Світ” (відповідальний секретар) та “Збірника праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка”, науковий секретар ТОО НТШ.

Працює над темою докторської дисертації “Українська історична славістика новітнього часу: проблематика, методологія і перспективи дослідження”.

Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць з проблем історичної біографістики, українського слов’янознавства, організації навчальної діяльності студентів-істориків. Керівник науково-проблемної групи кафедри «Молодіжний центр славістики».

Викладає навчальні дисципліни:

  • «Історія слов’янських народів. Західні та південні слов’яни від найдавніших часів до кінця XVIII ст.» (І курс),
  • «Вступ до історичної спеціальності» (І курс),
  • «Історіографія всесвітньої історії» (ІV курс),
  • «Українська історична славістика нового і новітнього часу» (V курс).

джерело

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2957 публікацій.

Залишити відповідь