ДУДАР Тарас Григорович

 In науковці | винахідники | раціоналізатори
ДУДАР Тарас Григорович (05. 07. 1948, с. Озерна Зборівського р-ну Терноп. обл.) – економіст. Доктор економічних наук (1992), професор (1993), член-кореспондент УААН (2002). Заслужений діяч науки і техніки України (2009).

Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за фахом «Економіка і організація сільського господарства» (1973). Працював головним економістом колгоспу в селі Озерна Зборівського району Тернопільської області.

У 1976-1979 рр. стаціонарно навчався в аспірантурі, після чого працював на посаді асистента кафедри управління і наукової організації праці у Львівському сільськогосподарському інституті.

З 1982 р. педагогічна і наукова діяльність продовжувалася в Тернопільській академії народного господарства, де він пройшов усі службові щаблі – від асистента кафедри до професора (1992), доктора економічних наук, ставши відомим вченим у галузі аграрної економіки.

З 1994 р. завідувач кафедри аграрного менеджменту і права Тернопільської академії народного господарства (сьогодні Тернопільський національний економічний університет).

1979 – в Інституті економіки НАН України захистив дисертацію «Організація управління якістю продукції в молочному скотарстві» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.05. – Економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство).

1992 – в Інституті аграрної економіки УААН – докторську дисертацію «Економічні проблеми підвищення якості сільськогосподарської продукції (на матеріалах агропромислових формувань України)» із спеціальності 08.00.05. – Економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство).

Академія наук Вищої школи України в 1996 р. обрала Т.Г. Дудара академіком по відділенню економіки. Загальними зборами Української академії аграрних наук в 2002 році обраний членом-кореспондентом УААН по відділенню аграрної економіки і земельних відносин за напрямом «Економіка і організація агропромислового виробництва».

У 2009 р. Указом Президента України удостоєний Почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Дисципліни:

 • «Аграрна політика»,
 • «Агропромисловий маркетинг»,
 • «Основи управлінського консультування»,
 • «Економіка природокористування».

Коло наукових інтересів:

 • дослідження економічних проблем підвищення якості і конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в аграрній сфері;
 • розробка основних напрямів підвищення якості сільськогосподарської продукції в динаміці розвитку нових організаційних форм господарювання і ринкових відносин в АПК;
 • проблеми формування і розвитку національного агропродовольчого ринку;
 • концептуальні основи екологізації агропромислового виробництва та організації маркетингової діяльності в аграрному секторі України.

Публікації:

 • Дудар,  Т. Г. Агрохолдинги у системі агропромислової інтеграції, оцінка їх потенціалу та ринкових позицій  [Текст] / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Інноваційна економіка. – 2011. – №2. – С. 3-9.
 • Дудар, Т. Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів  [Текст] / Т.Г. Дудар // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 84-90.
 • Дудар, Т. Г. Проблеми формування та розвитку вертикально-інтегрованих структур в сільському господарстві  [Текст] / Т.Г. Дудар // Вісник ТНЕУ. – Вип. 1. – Тернопіль, 2012. – С. 126-136.
 • Дудар, Т. Г. Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційних процесів у сільському господарстві  [Текст] / Т. Г. Дудар, Р. В. Чорний // Агросвіт. – 2012. – № 21. – С. 151–160.
 • Дудар,  Т. Г. Дудар О.Т. Стратегія формування системи органічного аграрного виробництва  [Текст]  : [монографія] – Тернопіль, 2012.
 • Дудар, Т. Г. Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності [Текст] / Т.Г. Дудар // Проблеми інноваційного розвитку. – 2013. – № 5. – С. 75-82.
 • Менеджмент  [Текст] : навч. посібник / Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Дудар В.Т. – Київ, 2013. – 336 с.
 • Логистика: базовый курс. Учебное пособие / Дудар, Т.Г., Волошин Р.В., Осік Ю.І. . Алматы, 2014. – 206 c.
 • LOGISTICS (essentials)  [Текст] : tutorial / Дудар, Т.Г., Волошин Р.В., Осік Ю.І., Бутрин А.Г. – Karaganda, 2014. – 149 p.
 • Дудар, Т.Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність вертикально-інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України [Текст] / Т.Г. Дудар // Науково-інформаційний вісник АН ВО України. – 2014. – № 3 (92) травень-червень. – С. 108-121.
 • Дудар, Т. Г. Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу [Текст] / Т.Г. Дудар // Вісник ТНЕУ. – Вип. 3. – Тернопіль, 2014. – С. 126–136.
 • Дудар, Т. Г. Маркетингове забезпечення в системі міжгалузевої взаємодії суб’єктів молокопродуктового під комплексу АПК України [Текст] / Т.Г. Дудар // Вісник ТНЕУ. – Вип. 2. – Тернопіль. – 2015. – С. 28-38.

Праці:

 • Дудар, Т. Г. Економічні проблеми поліпшення якості сільськогосподарської продукції [Текст] / Т.Г. Дудар. Львів, 1991;
 • Дудар, Т. Г. Консалтинг у системі аграрного бізнесу [Текст] / Т.Г. Дудар . Тернопіль, 2003;
 • Дудар, Т. Г. Маркетинг в агропромисловому комплексі: Теорія і практика [Текст] / Т.Г. Дудар. Тернопіль, 1999;
 • Дудар, Т. Г. Маркетингова діяльність в агропромислових підприємствах [Текст] / Т.Г. Дудар // Економіка АПК. 1996. № 4;
 • Дудар, Т. Г. Основи логістики: навч. посіб. [Текст] / Т.Г. Дудар  Тернопіль, 2006 (співавт.).
 • Дудар, Т. Г. Ринок молока та молочних продуктів: становлення і перспективи розвитку [Текст] / Т.Г. Дудар  Львів, 2001 (співавт.);
 • Дудар, Т. Г. Формування і розвиток системи реалізації молока та молокопродуктів [Текст] : монографія / Т. Дудар, Г. Дудар. – Тернопіль, 2008. – 208 с.

джерело

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt