ДРАҐАН Ярослав Петрович

ДРАҐАН Ярослав Петрович (16.07. 1933, с. Синява, нині  Збаразького району Тернопільської області) – науковець, педагог, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Інженерної академії України.

Народився 16 липня 1933 р. у с. Синява Збаразького району Тернопільської області. Вищу освіту здобув у 1955 р. на фізико-математичному (з 1953 р. — фізичному) факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка.

Трудовий шлях почав учителем фізики в школах Львівської залізниці (станції Корелево на Закарпатті та Стрий). У 1956–1959 рр. — старший лаборант кафедри вищої математики Львівського університету. З 1959 по 2002 рр. працював у Фізико-механічному (до 1964 р. — Інститут машинознавства та автоматики) інституті Академії наук України.

Спочатку обіймав інженерні посади, а з 1969 р. — старший науковий співробітник, з 1992 р. — провідний. З 1993 р. — професор кафедри біотехнічних систем Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя (за сумісництвом).

У 1967 р. захистив кандидатську, у 1989 р. — докторську дисертації. У 1996 р. — професор кафедри біомедичних систем та апаратів Тернопільського приладобудівного інституту. З 2002 р. — професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка».

Над створенням енергетичної теорії стохастичних сиґналів Ярослав Петрович почав працювати з середи­ни 70-х рр. Теорія ритміки стала підставою розроблення стохастичних методів аналізу в застосуваннях до вив­чення природних, біотехнічних та соціальних систем, зокрема застосування теорії і статистичних методів аналізу ритміки у проблемах гідроаерокосмосу.

Спільно з колегами та учнями Я. П. Драґан створив відому в Україні, колишньому Союзі та поза його межами наукову школу з імовірнісного аналізу сиґналів і систем. Досліджує синергетику та ритміку явищ і процесів у складних системах різної природи, розробив методи і засоби імовірнісного та статистичного аналізу, побудови стохастичних моделей, мірництва й оцінення характеристик об’єктів.

У 1998 р. працював візит-професором у Центрі стохастичних процесів університету в Чапел Гіл (штат Північна Кароліна, США). Автор 350 наукових праць, серед яких 11 монографій і посібників для вищих закладів освіти, 3 препринти. У співавторстві написав монографію «Системний аналіз теорії сиґналів». Під керівництвом професора захищено 12 кандидатських і 6 докторських дисертацій.

Я. П. Драґан є активним учасником та членом оргкомітетів багатьох конференцій з проблем тео­рії сиґналів, членом редколегії журналу «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», збірника наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства», членом наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, клубу львівських поліграфістів.

За багаторічну плідну працю нагороджений почесною грамотою президії Академії наук України (1994), медаллю «Ветеран праці». За колективну монографію «Прикладна теорія випадкових процесів і полів» удостоєний першої премії Комітету радіо­електроніки і зв’язку на конкурсі до 100-річчя радіо.

Бібліографія праць →

Джерело

ДРАҐАН Ярослав Петрович [Текст] // Науковці України — еліта держави / автор-упоряд. Я. Білейчук. — 4-е вид. — Київ, 2015. — Режим доступу: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued4&id=1523, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2331 публікацій.

Залишити відповідь