ДЕРКАЧ Марія Дем’янівна

ДЕРКАЧ Марія Дем’янівна (дівоче прізвище — Фуртак; 26.06.1896, м-чко Струсів, Теребовлянський повіт, Королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина — 14.04.1972, м. Львів) — літературознавець, журналіст; доктор філософії (дисертація «Життя і творчість Лесі Українки», 1926), кандидат філологічних наук (дисертація «Літопис життя і творчості Лесі Українки», 1952).

Навчалася в УВУ у Празі, Закінчила українську гімназію (Перемишль, 1915); Карловий університет у Празі (1926). Працювала:

  • редактором жіночого журналу «Нова хата» (1926—1930);
  • завідувачем відділу рукописів бібліотеки НТШ у Львові (1930—1939);
  • завідувачем відділу рукописів Львівської філії БАН УРСР (1940—1941; 1944—1949);
  • науковим співробітником Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР у Києві (1950—1957);
  • с.н.с. Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові (1957—1962).

Співредактор творів Лесі Українки в 5 т. (1951—1956) і 20-томного видання творів І. Франка (1950—1956).

Працюючи у Львівській філії БАН УРСР виконувала роботи по створенню картотеки «Репертуару української книги. 1798-1914», зокрема складанню бібліографії, присвяченій Лесі Українці, опрацюванню рукописної спадщини поетеси.

Член бібліографічної комісії та філологічної секції НТШ і Народного дому до фондів Львівської філії БАН УРСР та комісії для опрацювання генплану і розміщення книжкових фондів і відділів БАН УРСР (1940).

Особовий фонд Марії Деркач зберігається в ЦДАМЛМ України (фонд № 167).

Джерело:

ДЕРКАЧ Марія Дем’янівна [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 129—130. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3099 публікацій.

Залишити відповідь