1

Рослинний світ Тернопільської області

Територія Тернопільської області лежить в лісостеповій зоні і вкрита рі­зноманітною рослинністю Тут росте понад 1100 видів вищих спорових і на­сінних рослин Багатство видового складу рослинного [...]

0

Природні ресурси Тернопільської області

Мінеральні ресурси в Тернопільській області мають місцеве значення. Це нерудні корисні копалини, насамперед, мінеральні будівельні матеріали (пісковик, вапняк, пісок, глина, гіпс, мергель та [...]

0

Корисні копалини на території Тернопільської області

Розміщення Тернопільської області в межах Східноєвропейської плат­форми зумовило утворення тут корисних копалин осадового походження Се­ред них найбільшою є група нерудних корисних копалин На [...]

0

Клімат Тернопільської області

Територія Тернопільської області має помірно-континентальний клімат з нежарким літом, м якою зимою і достатньою кількістю опадів Він сформу­вався під впливом різноманітних факторів Головним з них [...]

0

Ґрунти на території Тернопільської області

Сучасний ґрунтовий покрив Тернопільської області сформувався під впливом ґрунтотвірних порід, рельєфу клімату, рослинного покриву та гос­подарської діяльності людини. Ґрунтотвірними породами в [...]

0

Внутрішні води на території Тернопільської області

Внутрішні води області складаються з поверхневих і підземних вод їх запаси, особливості протікання залежать від клімату, рельєфу, складу гірсь­ких порід. До поверхневих вод належать ріки, озера, [...]

0

Річки, озера, підземні води Шумщини.

Найбільшою річкою району є Вілія. В межах Шумщини вона протікає на відстані приблизно 40 км. Своєю верхньою і частково середньою течіями Вілія є лівою притокою Горині, яка в свою чергу впадає в [...]

0

Клімат, природні ресурси Шумського району

Клімат. Описувана територія знаходиться в помірному кліматичному поясі в межах атлантико-континентальної області, рівнинної підобласті. В цілому клімат характеризується як континентальний. На [...]

0

Клімат, природні ресурси Чортківського району

Чортківський район знаходиться на Західно-Подільському плато в межах Тернопільської структурно-пластової рівнини на висоті 262 м над рівнем моря. Для рельєфу району (на формування його впливають [...]