Головна » ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КРАЮ » Категорія ‘Клімат | природні ресурси’ (Сторінка 5)

Інші підкатегорії "ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КРАЮ" Category:

Сортувати за:

Рослинний світ Тернопільської області

27.09.2009 | Розміщено в Клімат | природні ресурси

Територія Тернопільської області лежить в лісостеповій зоні і вкрита рі­зноманітною рослинністю Тут росте понад 1100 видів вищих спорових і на­сінних рослин Багатство видового складу рослинного світу зумовлено поло-іженням області між Карпатами і Поліссям  Найчисельнішими тут є лісові і степові види. Лісова рослинність на території області сформувалася в четвертинно­му періоді У минулому значна частина області була …

ЗБРУЧ, ріка

27.09.2009 | Розміщено в Клімат | природні ресурси

Річка Збруч – протікає на межі Хмельницької і Тернопільської областей, ліва притока Дністра. Загальна довжина 244 км, а в межах Гусятинського району – 69 км. Площа басейну – 3395 км2 . Бере початок з джерел поблизу села Щаснівка, Підволочиського району на Авратинській височині. У верхів’ї  долина маловиразна, схили її пологі, розорані. У середній течії долина …

Природні ресурси Тернопільської області

27.09.2009 | Розміщено в Клімат | природні ресурси

Мінеральні ресурси в Тернопільській області мають місцеве значення. Це нерудні корисні копалини, насамперед, мінеральні будівельні матеріали (пісковик, вапняк, пісок, глина, гіпс, мергель та ін.). На основі використання цих корисних копалин розвивається промисловість будівельних матеріалів. Освоєння родовищ деяких копалин (гіпс) — може мати в майбутньому між­обласне значення. Область зовсім не забезпечена рудними і паливними ресурсами і …

Корисні копалини на території Тернопільської області

27.09.2009 | Розміщено в Клімат | природні ресурси

Розміщення Тернопільської області в межах Східноєвропейської плат­форми зумовило утворення тут корисних копалин осадового походження Се­ред них найбільшою є група нерудних корисних копалин На території обла­сті розвідано і обстежено понад 300 родовищ корисних копалин цієї групи Серед них вапняки, крейда, мергелі, гіпс, піски, пісковики, глини, гравійно-галечникові матеріали, доломіти та ін Вони розміщені на всій території об­ласті …

Клімат Тернопільської області

27.09.2009 | Розміщено в Клімат | природні ресурси

Територія Тернопільської області має помірно-континентальний клімат з нежарким літом, м якою зимою і достатньою кількістю опадів Він сформу­вався під впливом різноманітних факторів Головним з них є географічна ши­рота, з якою пов’язана висота сонця над горизонтом і величина сонячної ра­діації, що надходить на поверхню області Висота сонця над горизонтом на території Тернопільської області в червні в …

Ґрунти на території Тернопільської області

27.09.2009 | Розміщено в Клімат | природні ресурси

Сучасний ґрунтовий покрив Тернопільської області сформувався під впливом ґрунтотвірних порід, рельєфу клімату, рослинного покриву та гос­подарської діяльності людини. Ґрунтотвірними породами в області є леси і лесоподібш суглинки, вап­няки, глини, алювіальні відклади Ці породи на території з рівнинним рельє­фом і лісостеповою рослинністю стали основою для формування різних типів грунтів На лесах і лесоподібних суглинках утворилися чорноземні …

Внутрішні води на території Тернопільської області

27.09.2009 | Розміщено в Клімат | природні ресурси

Внутрішні води області складаються з поверхневих і підземних вод їх запаси, особливості протікання залежать від клімату, рельєфу, складу гірсь­ких порід. До поверхневих вод належать ріки, озера, стави, водосховища, болота Провідне місце в області займають ріки Рівнинний рельєф і достатнє зволо-(ження впливають на формування густої річкової мережі. По території області протікає понад 2400 річок і потічків …

Річки, озера, підземні води Шумщини.

27.09.2009 | Розміщено в Клімат | природні ресурси

Найбільшою річкою району є Вілія. В межах Шумщини вона протікає на відстані приблизно 40 км. Своєю верхньою і частково середньою течіями Вілія є лівою притокою Горині, яка в свою чергу впадає в Прип’ять і є її правою притокою. На території Шумського району є ряд менших річок  і потічків. Більша частина з них впадає у Вілію …

Клімат, природні ресурси Шумського району

27.09.2009 | Розміщено в Клімат | природні ресурси

Клімат. Описувана територія знаходиться в помірному кліматичному поясі в межах атлантико-континентальної області, рівнинної підобласті. В цілому клімат характеризується як континентальний. На території Тернопільської області можна виділити три кліматичних райони: Північний, Центральний, Південний. Шумський район знаходиться в межах Північного і Центрального кліматичних районів. В загальному середня кількість годин сонячного сяйва становить близько 1800. Відповідно кількість сумарної …

Клімат, природні ресурси Чортківського району

27.09.2009 | Розміщено в Клімат | природні ресурси

Чортківський район знаходиться на Західно-Подільському плато в межах Тернопільської структурно-пластової рівнини на висоті 262 м над рівнем моря. Для рельєфу району (на формування його впливають карстові процеси) характерні хвилясті балочні рівнини, посічені ярами. Місто знаходиться в кліматичному районі Тернопільщини, який називають «теплим Поділлям». Корисні копалини району представлені будівельними матеріалами та сировиною для їх виробництва. Це …