Головна » Довідкові ресурси » Категорія ‘Тернопільщина в цифрах і фактах

Інші підкатегорії "Довідкові ресурси" Category:

Сортувати за:

ПРОМИСЛОВІСТЬ в Тернопільській області (2018, січень-квітень)

За результатами січня-квітня 2018 року обсяг виробництва промислової продукції збільшився на 0,7% у порівнянні з відповідним показником 2017 року. Одночасно, за вказаний період обсяг реалізованої промислової продукції склав 6,9 млрд гривень, що на 21% більше в порівнянні з аналогічними показниками 2017 року. В січні-квітні 2018 року обсяг виробництва промислової продукції в добувній промисловості і розробленні …

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій

Кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по області нараховує на початок 2016 року – 20032 у тому числі: фермерське господарство — 872; приватне підприємство — 3355; державне підприємство — 77; казенне підприємство — 1; комунальне підприємство — 302; дочірнє підприємство —227; іноземне підприємство — 8; підприємство громадського об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) — …

Ґрунти

Ґрунтовий покрив області порівняно складний. За схемою агроґрунтового районування (1969) Тернопільська області відноситься до провінції Західного лісостепу Лісостепової зони. Особливістю структури ґрунтового покриву Західного лісостепу є те, що в ній не простежуються смуги поступового переходу від дерново-підзолистих ґрунтів зони мішаних лісів до сірих опідзолених, а від них — до чорноземів типових. За даними великомасштабного ґрунтового …

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД | Тернопільська область

Сучасний етап природозаповідання, який розпочався після здобуття Україною незалежності, характеризується збільшенням кількості заповідних об’єктів. Це відбулося внаслідок: створення двох нових регіональних і ландшафтних парків — «Загребелля» і Зарваницького — загальною площею 913 га; подальшого розширення мережі заказників місцевого значення (на 30 одиниць), загальною площею 1888,8 га; зростання кількості пам’яток природи місцевого значення. Станом на 1.01.2010 …

Транспорт

Транспорт — одна з важливих галузей господарства, яка в значній мірі впливає на розвиток виробничої і невиробничої сфер. На території Тернопільської області розвинуто майже всі (крім морського) види сучасного транспорту. Вони пов’язані між собою і утворюють транспортну систему області, яка є складовою частиною транспортної системи України. До складу Тернопільської дирекції залізничних перевезень входить 43 залізничні …

Сільське господарство

Важливе місце в господарстві Тернопільської області займає сільське господарство. Для його розвитку тут є сприятливі природні й економічні умови. Загальна земельна площа — 1382,4 тис. га. На території Тернопільської області розташовано 1048,7 тис. га сільськогосподарських угідь, з них: 854,1 тис. га — ріллі; 28,0 тис. га — сіножаті, 144,8 тис. га — пасовища. Посівні площі …

Промисловість

До найважливіших галузей народного господарства регіону належать такі промисловості: харчова (58% загального обсягу промислового виробництва) машинобудівна та металоробна (9%), будівельних матеріалів (6%), легка (5%), деревообробна (1%).

Культура

Тернопільщина — своєрідний край народного мистецтва. У червні 1986 року в обласному центрі відбулося велике республіканське свято народної творчості, побудоване і відкрите перше в Україні Співоче поле. У вересні 1990 року на Співочому полі Тернопіль святкував своє 450 — річчя, з нагоди якого було проведено п’яте республіканське свято народної творчості.

Наука

З освітою тісно пов’язана наука. Вона розвивається як у вузах, так і в наукових закладах і підприємствах. У цій галузі зайнято в області 2917 осіб. З них: – 385 осіб працює у наукових організаціях; – 238 спеціалістів, які виконують наукові та науково-технічні роботи. З них 28 — кандидати наук; – 2294 працівники, які виконують науково-технічні …

Освіта

Важливого значення в області надається розвитку освіти. На початок 2012/2013 навчального року в області налічувалося: — загальноосвітніх навчальних закладів — 889 одиниць; — вищих навчальних закладів: І—ІІ рівнів акредитації — 10 ІІІ—ІV рівнів акредитації — 8. У них навчалося: — загальноосвітні навчальні заклади — 115,9 тисяч учнів; — вищі навчальні заклади: І—ІІ рівнів акредитації — …