БУТРИН Мирослав Львович

22

БУТРИН Мирослав Львович (11. 04. 1926, с. Стегниківці, нині Терноп. р-ну Терноп. обл. – 29. 05. 2000, Львів) – бібліограф, книгознавець. Кандидат філологічних наук (1972). Член НТШ. Учасник ІІ Світової війни, бойові нагороди. Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1997).

Закінчив Львівський університет (1957). Працював учителем, інспектором відділу культури Львівської облпрофради; від 1962 – головний бібліотекар, завідувач бібліографічного відділу НБ Львівського університету, одночасно викладав в Українському поліграфічному інституті у Львові (нині Укр. академія друкарства; тут зберігається книжкова колекція Бутрина.).

Наукові дослідження у галузі книго-, бібліотеко- та літературознавства. Опублікував маловідомі матеріали про діяльність І. Франка, М. Коцюбинського, М. Рильського, А. Макаренка. Автор бібліографічних покажчиків:

  • «Мова і стиль українських письменників» (1956; 1966),
  • «Бібліографічні посібники з української літератури і мови»,
  • «Чотириста років вітчизняного книгодрукування» (обидва – 1964, співавт.), «Гайдамацьке повстання 1768 р. (Коліївщина)» (1968),
  • «Бібліографія періодичних видань Львівської області за 1939–1965 рр.» (1970),
  • «Історія України в українському красному письменстві: матеріали до бібліогр. покажч.» (1995; усі – Львів),
  • «Розвиток української бібліографії в Галичині у 1920–1930-ті роки» // «Зап. НТШ», 1997, т. 233,
  • «Типологічні особливості покажчиків змісту української періодики» // «Наук. зап. НБУВ», 2000, вип. 3.

Брав участь у створенні покажчика «Історія міст і сіл Львівської області» (К., 1977). За періодикою 19–20 ст. вивчав видавничо-книготорг. бібліографію.

Джерела

Голденберг, Л. І. БУТРИН Мирослав Львович [Текст] / Л. І. Голденберг // Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / Мін-во культури України, ДЗ «Нац. Парлам. б-ка України». — Київ, 2008 — Вип. 1 / авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва ; наук. Ред. В. О. Кононенко. — 2011. — С. 46—47.

Кульчицька, Л. БУТРИН Мирослав Львович [Текст] / Л. Я. Кульчицька, П. Медведик  // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А – Й. — С. 205 : фот. — Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ELKKN_READER&P21DBN=ELKKN&Z21ID=&Image_file_name=TEC%5F1%2Epdf&mfn=1&FT_REQUEST=&CODE=696&PAGE=1, вільний.

Кульчицька, Л. БУТРИН Мирослав Львович [Електронний ресурс] / Л. Я. Кульчицька // Енциклопедія Сучасної України / Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – Київ, 2014—2019. — Т. 1 : А – Й. — С. 205 : фот. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38317, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2975 публікацій.

Залишити відповідь