БРЕЧКЕВИЧ Митрофан Васильович

БРЕЧКЕВИЧ Митрофан Васильович (04. 06. 1870, с. Бакоти Кременецького повіту Волинської губернії, нині Кременецького р-ну Тернопільської обл. – 23. 08. 1963, Київ) – історик-славіст. Заслужений діяч науки УРСР (1948).

Закінчив Волинську духовну семінарію (1890). Працював учителем та інспектором. Закінчив Юр’євський ун-т (нині Тарту, Естонія, 1901), залишився для підготовки до професорського звання.

1906–1911 – приват-доцент, читав загальний курс історії слов’ян. 1911–1913 – у науковому відрядженні у Штеттіні, Берліні, Парижі, Лондоні. 1913–1922 – професор Казанського університету, 1923–1931 – Дніпропетровський інститут народної освіти.

Від 1931 – на пенсії. 1938 – професор Київського педагогічного інституту, викладав стародавню історію, за сумісництвом – історію середніх віків у Київському університеті. 1941–1944 викладав у педагогічних інститутах у Сталінграді, Бірську та Бугуруслані. 1944–1950 – в Київському університету (від 1946 – завідувач кафедри історії середніх віків).

Основні теми наукових праць: історія поморських слов’ян, німецька колонізація Помор’я. У роботах про Святополка Поморського і поморські монастирі дослідив боротьбу східних слов’ян із Тевтонським орденом (ХІІ ст.), порушив питання про час феодалізації поморських слов’ян і про німецьку колонізацію. Представник позитивістського напряму в історії.

Вагомим внеском в українську славістику стала праця Бречкевича «Східно-поморське князівство та його занепад. Початкова історія Гданського коридору (ХІІІ–ХІV ст.)». У цій праці Б. зосереджує увагу на проблемах соціально-економічного розвитку Помор’я, використовуючи значний джерельний матеріал. Роботи, що залишилися в рукописах, зокрема «Очерк истории средних веков» (1946), свідчать, що вчений зберігав незалежність міркувань і думок навіть за радянських часів.

Праці: «Святополк, князь Поморский», «Первые поморские монастыри. Очерк из истории Балтийского Поморья в ХІІ в.», «Введение в социальную историю княжества Славии, или Западного Поморья. Исследование по истории прибалтийских поморян за первые полтора века со времени принятия ими христианства (1128–1278)», «О славянах и их соседях в древнейшее время»; «Периодизация истории славян», «Национальный вопрос в славянских землях», «Спірні питання раннього середньовіччя».

Джерело:

Короткий, В. БРЕЧКЕВИЧ Митрофан Васильович [Текст] / В. Короткий, В. Ханас // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 184.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2727 публікацій.

Коментарі (1)

  1. […] селі народилися вчений-історик, славіст Митрофан Бречкевич […]

Залишити відповідь