БЕРЕЖНА Наталія Романівна

26.10.2019 | Автор: | Категорія: Бібліографи | Бібліотекарі
БЕРЕЖНА Наталія Романівна (29.02.1892, м. Тернопіль – 07.04.1971, м. Львів) – філолог, історик, доктор філософських наук (1920).

Закінчив історико-філологічний факультет Віденського університету (1920). Працювала:

  • викладачем і бібліотекарем Мукачівської учительської семінарії та Рахівської гімназії (1920-1938);
  • викладачем педагогічного училища (м.Мукачеве, 1944-1947);
  • вченим секретарем (з 1947), головним бібліографом (1948-1962) бібліотеки ЛДУ ім. І. Франка.

Автор наукових праць з російського мовознавства, історії України, педагогіки. Упорядник бібліографічних покажчиків, зокрема:

  • «Іван Якович Франко. 1955-1957 роки» (1959, співавтор).

Джерело:

БЕРЕЖНА Наталія Романівна [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 42. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2789 публікацій.

Залишити відповідь