БАРАН Степан Іванович

Баран Степан Іванович (25. 01. 1879, с. Крукеничі, нині Мостис. р-ну Львів. обл. – 04. 06. 1953, Мюнхен) — український правник, публіцист, редактор, політичний і громадський діяч. Д-р права (1909). Член НТШ (1930).

Народився 25 січня 1879 р. у містечку Крукеничах Мостиського повіту. У 1890-х рр. навчався в Самбірській державній класичній гімназії з польською мовою викладання. Продовжив здобувати освіту в Перемиській та Львівській академічній гімназіях. У 1902 р. С. Баран вступив на правничий факультет Львівського університету, паралельно студіював на філософському факультеті.

У 1906 р., після закінчення навчання, працював у канцелярії д-ра А. Чайковського в Бережанах як адвокатський кандидат, а згодом відбував однорічну практику в Крайовому суді. У 1909 р. здобув науковий ступінь доктора права. Від 1909 р. продовжував студії на філософському факультеті Берлінського та Віденського університетів.

У 1913 р. Степан Баран повернувся до Львова, брав активну участь у громадсько-політичному житті міста, став членом Української національно-демократичної партії. У 1913—1939 pp. входив до її Народного комітету, а впродовж 1913—1918 pp. — секретар.

Під час Першої світової війни — член президії Головної української ради (пізніше — Загальної української ради) та її представник у дипломатичній місії на Балканах. У 1918 р. — представник народних демократів у Виконавчому комітеті Української Національної Ради.

Активний учасник національно-визвольних змагань, у період ЗУНР – член УНРади, державний секретар земельних справ у першому уряді, спричинився до розробки аграрного законодавства новоствореної держави. Згодом — секретар земельних справ у Тимчасовому секретаріаті (1918—1919).

У 1919—1920 рр. — заступник голови Всеукраїнської національної ради в Кам’янці-Подільському. Після поразки визвольних змагань С. Баран проживав у Тернополі (1922—1939), де спільно із С. Бриковичем провадив адвокатську практику.

У Міжвоєнний період перебував у Тернополі, де певний час очолював філію «Просвіти», видавав газету «Подільський голос» – єдину на всьому Поділлі, що видавалася українською мовою.

У 1928—1939 рр. — депутат від Українського національно-демократичного об’єднання до Польського сейму, де, працюючи в бюджетній, адміністративній та земельній комісіях, займався питаннями аграрної, освітньої та церковної політики, захищав права Української православної церкви в Польщі, виступав проти «пацифікацій», за свободу преси та демократизацію виборчої системи.

Був співініціатором створення Української парламентської репрезентації у вищому законодавчому органі тогочасної Польщі та одним із засновників Повітового товариства кредитового, до дирекції якого належав упродовж 1922—1929 рр.

З початком Другої світової війни переїхав до Холма, де в 1942—1944 pp. видавав тижневик «Холмська земля». У 1944 р. емігрував до Німеччини, проживав у таборі Міттенвальд та Мюнхені, вів активну громадсько-політичну та культурно- просвітницьку діяльність.

У 1948—1952 рр. — член Президії Української Національної Ради, а із січня 1952 р. — голова УНРади Української Народної Республіки в екзилі. С. Баран — автор праць із права, кооперації, галицького шкільництва, аграрних і церковних проблем на західноукраїнських землях. У 1930 р. його обрано дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка.

У 1922—1923 pp. очолював тернопільську філію «Просвіти», у 1946 р. — перший голова Спілки українських журналістів у еміграції. Служіння рідному народові було суспільним дороговказом упродовж усього його життя.

Мілена Рудницька, характеризуючи життєвий шлях Степана Барана, підкреслювала, що він «так тісно пов’язаний з історією боротьби українського народу в Галичині в першій половині XX століття — і навпаки, історичний шлях Галицької України у цьому періоді, її розвиток, її змагання впродовж кількох десятиліть так сильно позначені печаттю його духа, збагачені його творчою ініціятивою, його невсипущою працею, що годі розглядати одне без зв’язку з другим».

Джерела:

Баран Степан Іванович [Текст] // Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940) : Історично-філософська секція: дійсні члени : бібліогр. покажчик / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. осередок НТШ ; уклад. Л. Оленич ; автор вступ. ст. М. Андрейчин ; кер. проекту й наук. ред. В. Вітенко ; ред. О. Раскіна. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — С. 27—32. — Режим доступу: http://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/2018-ntshtern-1.pdf, вільний.

Лазарович, М. Активні діячі ЗУНР на Тернопільщині [Текст] / М. Лазарович // Ї. — 2010. — Ч. 63. — С. 77—90.— Режим доступу:  http://shron1.chtyvo.org.ua/Chasopys_Ji/N63_Ternopil.pdf, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2780 публікацій.

Залишити відповідь