“АЗБУЧНА ВІЙНА”

26.10.2015 | Автор: | Категорія: Історія регіону

“Азбучна війна” – боротьба української громадськості Східної Галичини у 1830-1850-х роках проти спроб австрійських урядових і польських шовіністичних кіл латинізувати український алфавіт.

Мали місце два спалахи “Азбучної війни”. Перший був викликаний появою 1834 ст.  “О wprowadzeniu abecadła polskiego do pismiennictwa ruskiego” українського вченого Й. Лозинського, в якій він запропонував увести замість не відповідної фонетичній системі української мови кирилиці польський алфавіт (абецадло).

Для наочного переконання в такій доцільності він у 1835 році цим алфавітом опублікував свою етнографічну працю “Ruskoje wesile”.  Ця пропозиція Й. Лозинського зазнала гострої критики, зокрема в публікації Й. Левицького “Відповідь на погляд про запровадження польської азбуки в руську писемність” (1834, польс. мовою) та брошурі М. Шашкевича “Азбука і abecadło” (1836).

Другий спалах”Азбучної війни” спричинили спроби губернатора Галичини А. Ґолуховського в 1859 році законодавчим шляхом запровадити латинський шрифт в українську азбуку викликали протест української громадськості краю.

Проти латинізації серед інших виступили уродженці Тернопільщини І. Борисикевич, М. Куземський, Р. Мох, І. Федорович, Г. Шашкевич. Протест підтримали відомі вчені-славісти Ф. Міклошич і П. Шафарик.

Це змусило реакційні кола відмовитися від латинізації української писемності. В 1861 році уряд скасував свої розпорядження.

Джерело

Барна, В. Азбучна війна [Текст] / Барна В., Паньків Є. // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 30.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2625 публікацій.

Залишити відповідь