АВСТРО-УГОРЩИНА, АВСТРО-УГОРСЬКА ІМПЕРІЯ

31.01.2019 | Автор: | Категорія: Історія регіону
АВСТРО-УГОРЩИНА, АВСТРО-УГОРСЬКА ІМПЕРІЯ (Osterreich-Ungarn; від 14.11.1968 – Австро-Угорська монархія) – дуалістична (двоєдина) держава, що існувала 1867-1918.

Виникла в результаті компроміс, угоди 1867 між австрйськими та угорськими правлячими колами. Союз цих сил Габсбурги прагнули використати для збереження свого правління в державі. Кордон між двома частинами Австро-Угорщини пролягав по р. Лейті (звідси назва Австрії – Ціслейтанія, Угорщини – Транслейтанія).

Українські землі Буковини та Галичини (в т. ч. сучасна Тернопільщина, крім нинішніх Кременецького, Лановецького, Шумського, частини Збаразького районів, території яких належала до Росії) входили до Ціслейтанії; територія Галичини становила Галицьке намісництво з центром у Львові. Карпатська Україна (сучасна Закарпатська область) входила до Транслейтанії.

За формою правління Австро-Угорщина була спадковою (владу її обмежувала конституція від 20 жовтня 1860) та дуалістичною (на основі угоди з Угорщиною від 21 листопада 1867) монархією.

Прагнучи зберегти імперію, Габсбурги намагалися поглибити суперечності між її народами, давали певні пільги панівним верствам національних меншин.

Українці, які 1910 становили 8% населення Австро-Угорщини, були позбавлені багатьох політичних прав; їхнє представництво в австрійському парламенті та Галицькому сеймі залишалось обмеженим.

Уряд передав управління Галицьким сеймом польським політичним колам. Національна мова і культура на українських землях зазнавали утисків; австрійські власті й польські кола не допускали відкриття українського університету у Львові.

Під час І Світової війни Австро-Угорщина виступила разом із Німеччиною, Болгарією та Туреччиною (Четверний союз) проти країн Антанти. 1914-1917 одним із важливих театрів воєнних дій була Галичина, в т. ч. Тернопільщина, що призвело до великої руйнації краю.

В жовтні 1918 внаслідок поразки Четверного союзу у війні монархія Габсбургів розпалася. На території колишньої Австро-Угорщини виникли незалежні держави: Австрія, Угорщина, Чехо-словаччина; частина земель увійшла до Югославії, Румунії, Польщі. Українці Галичини. Буковини і Закарпаття здійснили спробу створ, свою державу – Західно-Українську Народну Республіку, але при підтримці Антанти вона була повалена.

Джерело:

Мельничук, Б. АВСТРО-УГОРЩИНА, АВСТРО-УГОРСЬКА ІМПЕРІЯ [Текст] / Б. Мельничук, В. Ханас // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль, 2004. – Т. 1 : А – Й. – С. 21–22.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2331 публікацій.

Залишити відповідь