АУДІОЗАПИСИ БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

АУДІОЗАПИСИ БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ – звукова фіксація музичних творів у виконан­ні бандуристів краю.

Перші записи творів у ви­конанні Струс. капели бандуристів “Кобзар” видала всесоюзна фірма грамзапису “Мелодія” (двічі – 1968; 1973; 1990): зокрема, в грампла­тівках:

 • “Ми – з України”; “Пісня з України” (випуск 4, Терноп. обл.), (стор. 2 містить “По­дільські коломийки”, “Ой, летіли гусоньки” (укр. нар. пісня) у виконанні капели бандурис­тів “Мрія”; кер. О. Шумилович);
 • “В сузір’ї дружби”;
 • “Тернополю – 450” (дві платівки);
 • аудіокасета творів укр. композиторів і поетів та  обробки нар. пісень (16 пісень; мист. кер. та гол. дириґент Б. Іваноньків, дириґент М. Носатий, концертмейстери Я. Кубіт, І. Хемій, В. Сорока, дир. капели П. Киба;
 • звукозапис – студія “Шанс” (Т., 1997);
 • аудіокомпакт-диск “Грай, моя бандуро” (16 пісень; мист. кер. та гол. дириґент М. Носатий, дир.-хормейстер, засл. прац. куль­тури України І. Козак, концертмейстери І. Хемій та В. Сорока. Звукореж. О. Третяк, виробник – ПП ММС “Свічадо” (Т., 2008).

Тріо банду­ристок “Оріана” мають фонд. записи на студі­ях ТТБ, а також аудіокомпакт-диск  Доля… Пісні на славу Україні” (19 пісень; Т., ПТ “ҐроЛіс”, 2003); “Коляди двох народів: укра­їнського і польського” (14 творів; Краків, Польща, 2006).

Тріо бандуристок “Мрія” ви­дали аудіокомпакт-диск “Свою Україну любіть. за неї Господа моліть!..”, реставрація записів – студія О. Третяка, худ. Я. Омелян (11 творів; Т., 2007).

Звукозаписи музич. творів у виконанні:

 • Д. Губ’яка “Грай, кобзарю” (17 творів; Т., 2007, обидва – ПТ “ҐроЛіс”),
 • Н. Кулик “Не забудь …” (12 творів, Т., 2008).

Для збереж. бандур. традицій краю реставровано звук. записи ансамблю “Бурлака”, зокрема квар­тету бандуристів у складі В. Войтовича, Б. Боднаря, Я. Ліщинського, В. Моти (Беларія-Ріміні, Італія, 1945-47; Англія, 1947-49) та концертів Я. Бабуняка та його дружини Т. Бабуняк (со­прано) в Англії (1952-54).

2005-2008 члени ТОО НСКУ реставрували записи ориґінальних музичних творів З. Бережана (З. Штокалка) на 10-и аудіокасетах, які подарував Бережанському краєзнавчому му­зею д-р Р. Смик (1995).

Аудіоальбом “Відлун­ня століть” (Т., 2008) склали 102 різножанрові твори:

 • вокально-інструментальні (думи, билини, кан­ти, істор. пісні, лірич.-побут., пісні соц. груп та літ. походження тощо);
 • інструментальні (інтер­претації традицій. кобзар. композицій та ориґін. зразки);
 • подвійні записи вокально-інструментальних творів (Double tracked).

Упорядкування та вивчення аудіо- записів у виконанні З. Штокалка розпочалося 1950-і:

американсько-українська фірма “Сурма” (1952) випустили короткограючу платівку із виконанням “Думи про Марусю Богуславку”, за сприяння дослідника української дискографії С. Максимюка – 2 довгогра­ючі платівки “О, думи мої” (1971): 4 думи, ряд інструментальних композицій, народних та повстанських пісень.

Колекцію ориґінальних записів З. Штокалка (17 бобін) вивчали та редагували Л. Майстренко, А. Горняткевич, М. Дяковський (США) та перезаписано на цифрову аудіоплівку в діаспорі за сприяння Є. Валдина (1990) та Р. Британа (2005).

Підготовці та ви­пуску компакт-диску “Відлуння століть” спри­яли Л. Зінчук (дир. Бережан. краєзн. музею), І. Дем’янова, І. Гринчук (канд. пед. н., доц. ТНПУ), Я. Омелян, І. Гриненко (викл. ТНПУ), В. Росоловський, Є. Юрківський, В. Єсипок (Го­лова правління НСКУ), М. Євгеньєва (ориґінал- макет), О. Третяк (реставрація записів).

У до­робку бандуристів краю відео та радіозаписи встудіях Тернопільської радіокомпанії, зокрема,

“Втішайтеся люди!” – програма (15 хв.) коля­док і віншувань за участю тріо бандуристок Л. Квасниці, О. Дубас, М. Ціж та артиста Тернопільської обл. філармонії М. Булата (1995);

“Голос коляди” (щорічно від 2000) за участю студентів- бандуристів ТНПУ та викл. М. Євгеньєвої;

програма “Христос Воскрес! ” – великодні пісні у виконанні тріо бандуристок “Мрія”;

переда­ча “У звуках кобзи хай історія озветься” (2000), записана для популяризації традиційних кобзарських музичних інструментів на Тернопільщині.

Репертуар на старосвітській кобзі репрезентував Ю. Баришовець; передача у двох частинах “З піснею у серці” (2006) про 2-й Всеукр. фестиваль-конкурс коб­зарського мистецтва “Срібні струни” ім. З. Штокалка;

програма гала-концерту (1 година) “Дзвенить піснями рідний край” (2008) про 2-й обласний. фес­тиваль-конкурс кобзар. мист-ва “Кобза”. Крім того, видано відео-, компакт-диски:

 • “Кобзарські сезони Волині” – про 1-й Духовний фестиваль (Кременець, 2005),
 • “Грай, моя бандуро” – про святкування 50-річчя капели бандуристів “Коб­зар”,
 • “Струни серця” – про творчий вечір-концерт Я. Кубіт,
 • “Звучать “Барви” – відеозаписи 22 музичних творів у виконанні народного ансамблю бан­дуристів ТНПУ (мист. кер. М. Євгеньєва; 2008),
 • “Співай бандуронько, співай!” (Т., 2008, відеозаписи 11 творів ансамблю бандуристів “Виши­ванка”) ювілейної творчої зустрічі-концерту М. Євгеньєвої “Дзвенить струна від колисанки до величчя псалму” (Т., травень 2009).

У фон­дах Кременецького краєзнавчого музею зберігся магнітофон. плівка із записами кобзаря Є. Адамцевича (17 творів).

Джерела

Євгеньєва, М. А. Аудіозаписи бандурного виконавства Тернопільщини [Текст] / М. Євгеньєва // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль, 2009. — Т. 4 : А – Я (додатковий). — С. 20—21. — Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ELKKN_READER&P21DBN=ELKKN&Z21ID=&Image_file_name=TEC%5F1%2Epdf&mfn=1&FT_REQUEST=&CODE=696&PAGE=1, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3093 публікацій.

Залишити відповідь