АНДРІЙ

02.12.2019 | Автор: | Категорія: Історія регіону

АНДРІЙ (р. н. невід. — 1255, м. Кременець) — посадник Данила Галицького у Кременці. їід час того, коли монголо-татари на чолі з Куремсою оточили місто, Андрій потрапив у полон і був страчений.

Літописець пише: «А потім Куремса [хан татарський] прийшов до Кременця. Андрій же [посадник кременецький], надвоє держався. То він запевняв: «Я королів есть», а то [називав себе] татарським, бо мав він неправду в серці [І] оддав Бог його в руки їх [татар], і хоча він казав: «Батиєва грамота в мене есть», вони ж ще більше розлютилися на нього. І був він убитий, і серце вони його вирізали, але, не досягнувши нічого коло Кременця, вернулися у стани свої». Війна тривала цілу зиму 1254-1255 рр. Але, як бачимо, кременчани вдруге теж змогли дати відсіч нападникам і витримати на собі рушійні сили орди вже в 1254-1255 рр. Місто відстояли без особливих втрат і зруйнувань. До речі, після невдалої облоги військами Батия, Кременецький замок став першою фортецею (від часів Чингізхана), яку не змогли здобути татаро-монголи. Під 1259 р. літописець прямо вказує на таке призначення ново засновуваних укріплених поселень, зазначаючи, що Данило закладав нові «городи» «проти безбожних татар» (Джерело)

Джерела

Гаврилюк, О. В. Д. АНДРІЙ [Текст] / О. Гаврилюк / Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А – Й. — С. 39. — Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ELKKN_READER&P21DBN=ELKKN&Z21ID=&Image_file_name=TEC%5F1%2Epdf&mfn=1&FT_REQUEST=&CODE=696&PAGE=1, (останній перегляд: 07.11.2019).

Яцечко-Блаженко, Т. В. Кременецький замок – пам’ятка архітектури та історії національного значення [Текст] / Яцечко-Блаженко, Т. В. // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2014/ – Вип. 20. Т. 2. – С. 176-179. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uk%5Fmsshr%5F2014%5F20%282%29%5F%5F46%2Epdf, (останній перегляд: 07.11.2019).

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2888 публікацій.

Залишити відповідь