АНДРЕЙКО Дмитро

АНДРЕЙКО Дмитро  (1869, с. Романівка Теребовлянського повіту, нині Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. – 04.02.1925, м. Нью-Йорк, США) – освітянин, український громадський діяч у США.

Закінчив учительську семінарію, працював учителем у Теребовлі. 1907 виїхав із родиною до Америки, де працював учителем вечірніх парафіяльних шкіл; згодом – учителем та директором шкіл у Нью-Джерсі та Нью-Йорку.

1909 Андрейка обрано членом-секретарем товариства «Просвіта». У 1912 та 1914 він входив до правління просвітницької комісії Українського Народного Союзу. Пропагував освітню справу в численних українських поселеннях США.

Від 1920 – член головного уряду Українського Народного Союзу та редактор газети «Свобода». Автор:

  • «Практичних вказівок для вчителів українських шкіл в Америці» (1916),
  • «Букваря» (1918, обидва – Філадельфія),
  • читанок для українських парафіяльних шкіл у США.

Редактор шкільного ілюстративного журналу «Цвітак» (1914–1917) та щомісячника «Рідна Школа» (1918–1919). Зібрав, упорядкував та видав у Нью-Йорку дві збірки з однаковою назвою «Звуки України», що включали українські пісні з нотами на один голос та повний текст: перша збірка (1919) складалася з двох зошитів, друга (1923) містила 600 українських пісень.

Джерела

Ясінський,Б. Д. АНДРЕЙКО Дмитро [Електронний ресурс] / Б. Д. Ясінський / Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А – Й. — С. 37. — Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ELKKN_READER&P21DBN=ELKKN&Z21ID=&Image_file_name=TEC%5F1%2Epdf&mfn=1&FT_REQUEST=&CODE=696&PAGE=1, (останній перегляд: 07.11.2019).

Ясінський,Б. Д. АНДРЕЙКО Дмитро [Електронний ресурс] / Б. Д. Ясінський// Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во “Наукова думка”, 2003. – 688 с.: іл.. – Режим доступу:  http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44148 (останній перегляд: 07.11.2019)

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3093 публікацій.

Залишити відповідь