АНДРЕЙКІВ Олександр Євгенович

АНДРЕЙКІВ Олександр Євгенович (03.01.1942, с. Мельниця-Подільська, нині смт Борщівського р-ну Терноп. обл.) – учений-механік. Доктор технічних наук (1979), професор (1983), член-кореспондент НАНУ (1988). Державна премія України в галузі науки і техніки (1995), премія ім. О. Динника АН УРСР (1987), премія РМ СРСР (1989), премія ім. Г. Карпенка НАНУ (2017).

Закінчив Львівський університет (1964). Від 1963 у Фізико-механічному інституті АН УРСР (нині НАНУ): аспірант, інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, від 1980 – завідувач відділу, від 1994 – головний науковий співробітник, директор Міжгалузевого дослідного центру «Протон».

Від 1984 – професор Львівського університету. Тематика наукових досліджень:

 • механіка руйнування і міцність матеріалів,
 • теорія пружності і пластичності,
 • водневе матеріалознавство,
 • тертя і зношування матеріалів,
 • методи неруйнівного контролю.

Займається науково-організаційною роботою як голова технічного підкомітету «Воднева деградація матеріалів» Європейського товариства з цілісності конструкцій. Праці:

 • Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов. К., 1977 (співавт.);
 • Разрушение квазихрупких тел с трещинами при сложном напряженном состоянии. К., 1979;
 • Пространственные задачи теории трещин. К., 1982; Основы механики разрушения материалов. К., 1988 (співавт.);
 • Метод акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения. К., 1989 (співавт.);
 • Оценка контактного взаимодействия трущихся деталей машин. К., 1991 (співавт.);
 • Усталостное разрушение и долговечность конструкций. К., 1992 (співавт.);
 • Деформаційна модель квазікрихкого тіла з гострокінцевими дефектами // Доп. НАНУ. 1999. № 6 (співавт.);
 • Механіка та фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій // ФХММ. 1999. Т. 35, № 2 (співавт.);
 • Оцінка водневої пошкодженості матеріалів за амплітудами сигналів акустичної емісії // ТДНК. 1999. № 1 (співавт.);
 • Рівняння росту втомних тріщин у неоднорідних пластинах // ФХММ. 1999. Т. 35, № 3 (співавт.).

Джерела

Максимович, Г. Г.  АНДРЕЙКІВ Олександр Євгенович [Текст] / Г. Г. Максимович // Енциклопедія Сучасної України / Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – Київ, 2014—2019. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44147 (останній перегляд: 07.11.2019).

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2975 публікацій.

Залишити відповідь