«АМЕРИКА»

19.11.2019 | Автор: | Категорія: Діаспора, Преса | Радіо | Телебачення

«АМЕРИКА» — перший часопис української діаспори США. Виходив 1886—1890 у м. Шенандоа (0т. Пенсильванія), видавав уродженець Тернопільщини — греко-католицький священик Іван Волянський. Його закликав зробити це львівський митрополит Сильвестр Сембратович.

Газету спочатку видавали раз на місяць, потім — щотижня. Священик хотів за допомогою газети допомогти українцям зберегти релігійну і національну ідентичність. Волянський був змушений самостійно вчитися друкувати.

Іван Франко в «Нарисі історії української літератури до 1890 року» назвав цю газету «скромним, але дуже цікавим початком російсько-американської преси». У газеті друкувався галицький публіцист Юліан Бачинський.

Від 1912 під назвою «АМЕРИКА» виходить газета в м. Нью-Бріті0 (0т. Коннектикут), яку видає Союз українців-католиків «Провидіння». Редактори — О. Назарук, В. Лотоцький, Л. Цегельський, А. Цурковський.

Джерело

Пиндус, Б. «АМЕРИКА» [Текст] / Б. Пиндус // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А – Й. — С. 35. — Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ELKKN_READER&P21DBN=ELKKN&Z21ID=&Image_file_name=TEC%5F1%2Epdf&mfn=1&FT_REQUEST=&CODE=696&PAGE=1, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3094 публікацій.

Залишити відповідь