AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE Z CZASóW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE Z CZASóW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – збірка документів та матеріалів з історії Галичини 13– 18 ст., узятих із фондів Львівського крайового архіву Бернардинів. Видано у 25-ти томах протягом 1868–1935.

Відбір документів для публікації проводився із таких колекцій:

  • міських і земських судівських актів, як Белзькі, Буські, Галицькі, Жидачівські, Львівські, Самбірські, Теребовлянські;
  • із судівських актів тих міст, які тепер на території Польщі, – як акти Любачівські, Перемишльські, Саноцькі та ін.;
  • із ухвал сеймиків у містах Судова Вишня, Галич та ін.

Документи до видання підготувало Наукове товариство у Львові під управою Галицького крайового комітету. До складу комісії з підбору актів входили: А. Бєльовський, І. Вагилевич, А. Малецький, А. Петрушевич, З. Савчинський, Л. Татомир, І. Шараневич. Матеріали 20–24 т. до публікації готував А. Прохазка, 25-го – А. Прохазка і В. Гуйнош. Друкували книги на кошти графа А. Стадницького.

У 1–10 т. вміщено документи з внутрішньої історії Галичини за 13–18 ст. (господарство, торгівля, церква): привілеї князів і королів, ухвали гродських земських судів.

11–19 т. містять збірки анотацій актів зі змістом суд. записів, об’єднаних хронологічно (15–16 ст.) і територіально, судів міських і земських, вічових, комісар., комор., нім. права.

У 20–25 т. зібрано тексти сеймикових та ін. ухвал, споріднених з ними документів Руського і Белзького воєводств, постанови з’їздів і конференцій, розпорядження й обіжники воєводств і каштелянів до землевласників у справах скликання сеймиків і конференцій, інструкції послам на сейми, акти виборів депутатів на суди, адм. розпорядження крайових і державних органів влади та ін. документи, які висвітлюють політичне, соціальне та юридичне становище шляхти в Галичині.

У всіх томах «Актів…» є покажчики імен з географічними назвами.

М. Грушевський у «Примітках» до 5 т. «Історії України-Руси» назвав збірник «Актів…» «головною підставою для студій над внутрішньою історією Галичини 14–15 ст.».

джерело

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2023 публікацій.

Залишити відповідь