АЙДУКЕВИЧ Казімеж

АЙДУКЕВИЧ Казимеж (Ajdukiewicz Kazimierz; 12. 12. 1890, м. Тернопіль — 12. 04. 1963, м. Варшава) – польський логік і філософ. Д-р філософії Львівського університету (1912), доктор ґабілітований (1920), професор надзвичайний (1925), професор звичайний (1934), дійсний член Польської АН (1952).

Закінчив Тернопільську гімназію. Навчався у Львівському та Ґеттінгенському (Німеччина, 1913—1914) університетах. Під час І Світової війни воював у австрійській армії на Італійському
фронті,  1919—1920 — у польській армії. 1920—1930-і належав до Львівсько-Варшавської школи логіки і семантики. Працював:

 • доцентом кафедри філософії Львівського університету (1921—1925),
 • професором Варшавського університету (1925—1928),
 • завідувачем кафедри логіки (1928—1929), професором (1939—1941) Львівського університету,
 • завідувачем кафедри фізики Львівського медичного інституту (1944—1945).

Під час німецької окупації — службовець, викладав у підпільній польській школі. Від 1945 — в Познанському університеті:

 • завідувач кафедри теорії і методології науки (1945—1955),
 • ректор (1948—1952).

Від 1955 — професор кафедри логіки Варшавського університету й одночасно — завідувач відділу логіки Інституту філософії та соціології Польської АН, заступник директора цього інституту (1954—1961).

Засновник і редактор журналу  «Studia Logica» (1954—1963). Займався теорією та методологією наук, розробив семантичну теорію мови і теорію дефініції вислову, дав філософську оцінку і тлумачення досягнень загальної та математичної логіки.

Займався теорією та методологією наук, розробляв семантичну теорію мови і теорію дефініції вислову. Айдукевич твердив, що значення потрібно розглядати в семантичній системі конкретної мови, і вважав, що в різні мови вбудовано різні семантичні системи; різниця в семантичних системах різних мов залишається й тоді, коли вони спираються на один і той самий емпіричний базис.

З друку вийшло 115 праць, зокрема:

 • Z metodologii nauk dedukcyjnych. Lwów, 1921;
 • Gùówne zasady metodologiі nauk i logiki formalnej. Warszawa, 1928;
 • O znaczeniu wyraýeñ. Lwów, 1931;
 • Logiczne podstawy nauczania. Warszawa, 1938;
 • Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa, 1949;
 • Jæzyk a poznanie. Wybór pism. Warszawa, 1960. T. 1, 1965. Т. 2;
 • Logika pragmatyczna. Warszawa, 1965.

Джерела

Заброварний, С.  АЙДУКЕВИЧ Казимеж [Текст] / Заброварний, С. // Енциклопедія Сучасної України /  Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. — Київ, 2014—2019 А – Й. — С. 30 : фот. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42808, вільний.

Ханас, В. АЙДУКЕВИЧ Казимеж [Текст] / В. Ханас // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А – Й. — С. 30 : фот. — Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ELKKN_READER&P21DBN=ELKKN&Z21ID=&Image_file_name=TEC%5F1%2Epdf&mfn=1&FT_REQUEST=&CODE=696&PAGE=1, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3093 публікацій.

Залишити відповідь