Чернихівський Гаврило Іванович

Чернихівський Гаврило Іванович

Гаврило Іванович Чернихівський — краєзнавець, історик, літературознавець, поет, редактор, журналіст. Понад сорок років займається вивченням минулого Кременеччини — землі, багатої на відомі історичні постаті, науковців, діячів літератури, мистецтва, культури. Повернув рідному народові десятки імен, життя й творчість яких тісно пов’язані з цим благодатним краєм.

Серед його праць — дослідження про славетних людей, які перебували на Кременеччині: Т. Шевченка, М. Драгоманова, Лесю Українку, М. Коцюбинського, Олену Пчілку.

Народився Гаврило Іванович Чернихівський 28 вересня 1936 року в с. Плесківцях, нині Зборівського району на Тернопіллі, у багатодітній селянській родині.

Початкову освіту здобув у рідному селі, а далі продовжив навчання в Чернихівській семирічці та Обаринецькій десятирічці. Своєму захопленню історичним минулим краєзнавець завдячує тодішньому директорові школи, учителеві історії О. Медведю, а також учителям української мови та літератури, німецької мови П. Медведик і З. Грицаю. Саме вони прищепили любов до отчого краю, рідної мови та культури.

Після закінчення школи Г. Чернихівський вступив на історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, де активно займався науковою роботою, брав участь у студентських конференціях. Саме в цей час формувалися підвалини зацікавлень майбутнього краєзнавця.

Здобувши освіту, з 1958 року працював учителем історії в Доброводівській та Горинській середніх школах, Кременецькому краєзнавчому музеї. З 1963 по 1969 роки — викладачем історії в Кременецькому педагогічному інституті. Саме тоді зацікавився творчістю «українського Герцена» — М. Драгоманова, що послужило темою для написання дисертації «Вклад М. П. Драгоманова у вивчення історії українського народу», але захистити її він не зміг через заідеологізованість тогочасної науки.

У серпні 1969 року Г. Чернихівський повернувся в Кременецький музей. Він активно зайнявся пошуком матеріалів про стародавню історію Кременеччини.

Серед знахідок дослідника — унікальне видання «Малого Кобзаря» Тараса Шевченка (Кременець, 1922), листи Єжи Єнджеєвича до Макара Середюка, поетична спадщина Юхима Ваврового-Виливчука, прозаїка-казкаря Сергія Даушкова.

Більше двадцяти років брав участь в археологічних розкопках на горі Куличівка, що на околиці м. Кременця. Частина віднайдених матеріалів знаходиться в експозиції музею.

У 1967 році побачила світ перша його книга «Кременець: путівник», в основу якої покладено багаторічні пошуки, опрацювання літописів, археологічні знахідки.

Результатами копіткої роботи є також буклети, які вийшли в авторстві Г. Черняхівського: «Туристськими шляхами Кременця» (1986), «Немеркнучі сторінки історії: До 750-річчя оборони Кременця від орд Батия» (1990), «Кременець: 770 літ: перекидний календар на 1997—1998 роки».

Багато своїх досліджень Г. Чернихівський присвятив розвитку культури. Він почав пошук матеріалів з історії виникнення та діяльності друкарень на Кременеччині в ХVІ—ХVІІ ст., Вищої Волинської гімназії.

З його ініціативи 1974 року в м. Кременці проведено Республіканську наукову конференцію, приурочену до 400-річчя українського друкарства, у 1988 році — на честь 300-річчя виходу у світ Кременецької граматики. З історії книгодрукування Г. Чернихівський опублікував понад двадцять наукових статей.

Брав активну участь у написанні «Історії міст і сіл УРСР. Тернопільська область».

У 1992 році вийшла книга «Кременеччина: історичне та літературне краєзнавство», у якій автор декілька статей присвятив двом древнім містам Південної Волині — Кременцю та Шумську.

Після проголошення незалежності України Г. І. Чернихівський із новою енергією поринув у краєзнавчу роботу, повертаючи із забуття славетні імена української історії, літератури, науки, культури: Уласа Самчука, Оксани Лятуринської, Олександра Неприцького-Грановського та багатьох інших.

Опублікував він низку статей про громадсько-політичних діячів, життя й діяльність яких пов’язані з Кременеччиною, насамперед Бориса Козубського, Михайла Черкаського, Семена Жука, Василя Кархута.

У 2002 році вийшла монографія «Оксана Лятуринська: життя і творчість», присвячена уродженці волинського хутора Ліс, що на Кременеччині, яка майже 50 років жила в еміграції. Працюючи над книгою, автор ознайомився з матеріалами та документами архіву О. Лятуринської, який зберігається в Українській Вільній Академії Наук у Нью-Йорку.

Творчий ужинок історика-краєзнавця Г. Чернихівського дуже багатий. З-під його пера вийшло понад 150 наукових праць, тисячі краєзнавчих статей у пресі. Він активний учасник багатьох науково-практичних конференцій. Крім науково-дослідної праці, видав ще й збірку поезії «Серця клич».

Книга Г. Чернихівського «Улас Самчук: сторінки біографії», яка вийшла в 2005 році, є першим ґрунтовним дослідженням про «українського Гомера ХХ століття».

Гаврило Іванович Черняхівський — член Всеукраїнської спілки краєзнавців (1992) та Національної спілки письменників України (2005), лауреат премій у галузі охорони пам’яток історії та культури ім. В. Антоновича (1998) та літературно-мистецької ім. братів Лепких (2001—2002), Міжнародної премії фонду родини Водяників-Швабінських (2004) та інших нагород.

Наукові праці Г. І. Чернихівського:

1.                   Чернихівський, Г. Великобережецький літературно-меморіальний музей Олександра Неприцького-Грановського : нарис-путівник / Г. Чернихівський. — Т. : Збруч, 2006. — 34 с. : фотогр.

2.                   Чернихівський, Г. Кременець : путівник / Г. Чернихівський. — Л. : Каменяр, 1987. — 56 с., 12 арк. іл. — Резюме парал. рос. і англ.

3.                   Чернихівський, Г. Кременецький краєзнавчий музей : путівник / Г. Чернихівський. — Кременець : Папірус, 2005. — 71 с.

4.                   Чернихівський, Г. Кременеччина від давнини до сучасності / Г. Чернихівський. — Кременець : Папірус, 1999. — 320 с., 32 с. іл.

5.                   Чернихівський, Г. Крем’янеччина : історичне та літературне краєзнавство / Г. Чернихівський. — Крем’янець, 1992. — 104 с., 70 фоторепрод.

6.                   Чернихівський, Г. Немеркнучі сторінки історії : До 750-річчя оборони Кременця від орд Батия : буклет / Г. Чернихівський. — Кременець, 1990. — 8 с., 4 іл.

7.                   Чернихівський, Г. Оксана Лятуринська : життя і творчість / Г. Чернихівський, В. Чернихівська. — Кременець ; Т. : Малий видавничий дім, 2002. — 297 с., 20 с. іл.

8.                   Чернихівський, Г. Олександр Неприцький-Грановський : життя і творчість / Г. Чернихівський ; наук. ред. Р. Гром’як. — Т. : Збруч, 1996. — 417 с., 58 фотогр.

9.                   Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, есе, рецензії : в 3 кн.  / Г. Чернихівський. — Кременець ; Т. : Папірус.

Кн. 1. — 2001. — 306 с.

Кн. 2. — 2003. — 324 с.

Кн. 3. — 2008. — 314 с.

10.               Чернихівський, Г. Почаївська Свято-Успенська Лавра : ілюстр. нарис / Г. Чернихівський, В. Балюх. — Т. : Збруч, 2006. — 47 с. : іл.

11.               Чернихівський, Г. Туристичними маршрутами Кременця : буклет / Г. Чернихівський. — 6 с., 8 фотогр.

12.               Чернихівський, Г. Улас Самчук : сторінки біографії : монографія / Г. Чернихівський. — Т. : Збруч, 2005. — 245 c. — Фотогр: с. 215—244. — Бібліогр.: с. 184—213.

***

13.               Чернихівський, Г. Волинь у наукових працях діаспори / Г. Чернихівський // Матеріали І—ІІІ наук. краєзн. конф. «Остріг на порозі 900-річчя», 1990—1992. — Остріг, 1992. — Ч. ІІ. — С. 98—100.

14.               Чернихівський, Г. Кременецьке видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка 1922 р. / Г. Чернихівський // Бібліотека — науці : зб. наук. ст. — К., 1990. — С. 133—137. — Бібліогр.: 16 назв.

15.               Чернихівський, Г. Магдебурзьке право в історії Крем’янця / Г. Чернихівський // Діалог. — 2008. — 23 трав. — С. 1 : фотогр.

16.               Чернихівський, Г. Матеріали до життєпису Галини Гордасевич (1935—2001) / Г. Чернихівський // Матеріали наук.-краєзн. конф. «Музеєзнавство і сучасність» : (до 95-річчя Терноп. обл. краєзн. музею) / ред. Н. Костюк. — Т., 2008. — Вип. 4, ч. 1. — С. 3—11.

17.               Чернихівський, Г. Почаївські стародруки / Г. Чернихівський // Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу : тези наук. конф. — Т., 1995. — С. 104—109.

***

18.               Оксана Лятуринська : життєписно-бібліогр. студії / уклад.: Г. І. Чернихівський, Н. Г. Сташенко. — Луцьк : Вежа, 2001. — 93 с.

19.               Олександр Неприцький-Грановський (1887—1976) : бібліогр. покажч. / уклад.: Г. І. Чернихівський, А. О. Ленчишин. — Т. : Лілея, 1997. — 104 с.

Література про Г. І. Чернихівського:

20.               Б. П. Чернихівський Гаврило з України вивчає архів О. Лятуринської / Б. П. // Новини з академії УВАН у США. — 1999. — Ч. 22. — С. 7.

21.               Мазурок, В. Південна Волинь в краєзнавчих дослідженнях Гаврила Івановича Чернихівського / В. Мазурок // Чернихівський Г. Портрети пером / Г. Чернихівський. — Кременець, 2008. — Кн. 3. — С. 296—300. — Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.

22.               Миронюк, Г. Український історик досліджує життя Олександра Грановського / Г. Миронюк // Новини Центру досліджень історії імміграції. — 1994. — Т. 9, ч. 2. — С. 5—6. — (Англ. мовою).

23.               Очеретний, А. Попереду — нові пошуки : [про присвоєння звання «Заслужений працівник культури України» Г. Чернихівському] / А. Очеретний // Свобода. — 2007. — 27 черв. — С. 6.

24.               Фарина, І. Бо серце кличе : Гаврилу Чернихівському — 60 / І. Фарина // Тернопілля’96 : регіон. річник. — Т., 1996. — С. 501—502.

25.               Фарина, І. Гаврило Чернихівський написав «Портрети пером» / І. Фарина // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 17—23 верес. — С. 5.

26.               Фарина, І. Заперечення чортової дюжини : [про Г. Чернихівського, дослідника славетних земляків] / І. Фарина // Свобода. — 2006. — 27 трав. — С. 8. — (Серед книг).

***

27.               Заслужена нагорода кременчанина : присудження Всеукр. премії ім. проф. В. Антоновича за 1996—1997 рр. // Фортуна. — 1998. — 13 берез.

28.               Нові лауреати : [лауреати премії (ІІІ) Фонду Воляників-Швабінських при фундації Укр. Вільного Ун-ту в Нью-Йорку — Гаврило та Валентина Чернихівські («Оксана Лятуринська»)] // Літ. Україна. — 2004. — 29 квіт. — С. 4.

***

29.               Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2005. — 128 с.

С. 96—99: про Г. Чернихівського.

30.               Гаврило Чернихівський : життєписно-бібліогр. студія / уклад. М. Друневич. — Т. : Операт. друк, 2001. — 76 с. : фотогр.

31.               Гаврило Чернихівський : бібліогр. покажч. / упоряд. Б. Мельничук. — Т., 1996. — 73 с.

 

 

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1971 публікацій.

Коментарі (3)

  1. […] Розташована під горою, над яром, недалеко від джерела. Будівля була складена з місцевого піщаника, прямокутна в плані. Здавна носить вона назву Богданової. «У недалекому від Кременця селі Підлісцях ще на початку 60-х років XX століття стояла старенька кам’яна каплиця XVII ст., звана в народі Богдановою. Вона була зведена з місцевого каменю пісковику, у плані — прямокутна. Однак через байдуже ставлення в часи імперської системи каплиця розвалилася… Відбудована, відновлена з руїн, стала ще красивішою й нині милує око кожного, хто тут побуває…», — писав Гаврило Чернихівський. […]

  2. […] Хоми в честь 100-річчя з дня народження  зусиллями Гаврила Чернихівського, родини, допомогою громади Збаразького р-ну й ТОО […]

  3. […] в Україну головним чином завдяки зусиллям Гаврила Чернихівського. Восьма книжка поезій вийшла у Києві в 1992 році, видана […]

Залишити відповідь