З історії Тернопільської міської ЦБС

27.05.2010 | Автор: | Категорія: Бібліотеки

З історії Тернопільської міської ЦБС

 Тернопільська міська централізована бібліотечна система нараховує 12 бібліотек (7 — для дорослих, 5 — для дітей). Публічні книгозбірні ЦБС обслуговують понад 30 тисяч читачів, книжковий фонд становить понад 390 тисяч примірників.

Історія розвитку бібліотечних установ м. Тернополя тісно пов’язана з основними етапами становлення України й тією роллю, яка визначалася владними структурами для книгозбірень взагалі.

Пропонується така періодизація розвитку бібліотечних закладів м. Тернополя:

1. 1977—1985 роки. Централізація державних масових бібліотек та їх становлення як єдиної централізованої бібліотечної системи. Згідно з наказом міського відділу культури від 14 липня 1977 року всі державні масові міські бібліотеки для дорослих і дітей об’єдналися в єдину централізовану систему бібліотек, яку очолила директор Марія Андріївна Богайчук. Заступником стала директор центральної міської бібліотеки для дітей Неоніла Володимирівна Барчук.

Здійснення централізації повинно було активізувати не тільки індивідуальну пропаганду літератури серед читачів, але й масову пропаганду книжкового фонду ЦБС серед усього населення міста. Одним із головних завдань було забезпечення систематичності та різнобічності читання кожного тернополянина, підвищення загальної читацької активності, надання можливості отримання літератури із загального фонду по єдиному читацькому квитку. Централізоване комплектування повинно було сприяти оперативному надходженню літератури в бібліотеки-філіали, рівномірній книгозабезпеченості всього населення міста.

Аналізуючи цей у цілому й у м. Тернополі зокрема, необхідно зауважити, що централізація не відбулася в повному обсязі. Єдиний читацький квиток не був запроваджений, а централізоване формування книжкового фонду бібліотек системи привело до дублювання літератури, що негативно вплинуло на розвиток кожної книгозбірні й системи в цілому.

Та все ж централізація дозволила розвинути матеріально-технічну базу бібліотек завдяки цільовому розподіленню коштів.

2. 1985—1990 роки. Руйнувалася радянська система, розпочалася перебудова бібліотечної справи. Це збіглось із загальнополітичною реформою в СРСР та Україні. Книгозбірні м. Тернополя ліквідували обмеження доступу до інформації, відродили традиції використання культурної спадщини. Особлива увага приділялася висвітленню «білих плям» в історії держави, поверненню до раніше замовчуваних імен діячів науки, культури, політики. У практику масової роботи бібліотек упроваджувались такі форми, як години пам’яті та історичної правди, виставки-дискусії диспути, активізувалась діяльність бібліотечних закладів за програмою «Повернуті імена» та інше. У цей період книжкові фонди поповнювались новою літературою, разом із цим проводилось очищення їх від ідеологічно-застарілих примірників. Ці роки характеризуються значним збільшенням кількості читачів у бібліотечних установах ЦБС, змінились функції та завдання книгозбірень міста на новому етапі їхнього розвитку.

3. 1991—1998 роки. В умовах розбудови України як незалежної держави змінився статус публічних бібліотек. Книгозбірні функціонували, перш за все, як інформаційні центри. Цей період був непростим як для бібліотек України в цілому, так і для книгозбірень нашої ЦБС зокрема. Значно скоротилося фінансування установ, погіршилась їх матеріально-технічна база. Та все ж, незважаючи на певні труднощі, бібліотеки системи активно популяризували літературу національно-патріотичного спрямування.

Проводилась наполеглива робота з відродження духовних надбань нації, повернення традиційних цінностей, популяризації української мови та літератури. Особливо складними в діяльності Тернопільської ЦБС були 1995—1997 роки. Брак коштів, зокрема на періодику, привів до того, що в бібліотечних установах передплачувалось 2—3 назви газет і журналів. Саме в той час розпочалася активна фандрейзингова діяльність книгозбірень. Уже в 1998 році було залучено майже 2 тисячі гривень спонсорської допомоги, які використали для поповнення фондів. У той час, як ішло скорочення кадрів у бібліотеках України, завдяки наполегливій праці, вдалося зберегти професійний потенціал міських публічних книгозбірень. У той же період розпочалась комп’ютеризація наших установ, активна рекламна діяльність, формування їхнього позитивного іміджу. Піднявся рейтинг публічних бібліотек серед громади Тернополя.

4. 1999 —2002 роки. Починаючи з 1999 року, міські бібліотеки наполегливо працюють над розширенням своїх функцій як інформаційних, так і культурно-просвітницьких.

Враховуючи роль і місце книгозбірень у соціокультурному просторі громади, колектив Тернопільської ЦБС спрямував зусилля на підвищення іміджу й престижу бібліотек, подальшу їхню спеціалізацію та пошук нових форм інформаційно-бібліографічної діяльності. Кожна публічна книгозбірня міста обрала профілюючий напрям роботи, виходячи з потреб і контингенту своїх користувачів. Це дало можливість розвиватись нашим закладам, повноцінно задовольняти запити читачів та значно покращувати якість обслуговування. Це такі основні напрями роботи:

ЦМБ — довідково-інформаційний центр із питань культури, освіти, діяльності органів місцевого самоврядування;

бібліотека № 2 для дорослих — центр роботи з молоддю з національно-патріотичного виховання;

бібліотека № 3 для дорослих — інформаційний центр з питань екології та валеології;

бібліотека № 4 для дорослих — центр народознавства й краєзнавства;

бібліотека № 5 для дорослих — центр родинного спілкування;

бібліотека № 7 для дорослих — центр духовного, естетичного та етичного розвитку молоді;

бібліотека № 8 для дорослих — центр культури, дозвілля та спілкування, що об’єднує аматорів поетичного слова;

ЦДБ — бібліотека сімейного читання;

бібліотека № 2 для дітей — центр духовної просвіти й естетичного виховання;

бібліотека № 3 для дітей — центр з популяризації української книги, звичаїв і традицій народу;

бібліотека № 4 для дітей — центр правового виховання підростаючого покоління;

бібліотека № 5 для дітей — центр естетичного виховання, популяризації кращих творів ужиткового мистецтва нашого краю.

Протягом останніх років проходить комп’ютеризація книгозбірень. Це складний і тривалий процес. Та, незважаючи на певні труднощі, є вже перші результати. На базі центральних бібліотек діють комп’ютерні зали, для яких закуплено відповідне обладнання. До послуг користувачів — широкий вибір компакт-дисків, різноманітні комп’ютерні послуги: набір, сканування, друк, надання комп’ютерного часу.

Бібліотеки налагодили тісні зв’язки з громадськістю, активно співпрацюють із представниками мас-медіа. Для підвищення іміджу та престижу книгозбірень ведеться наполеглива маркетингова діяльність. Розроблено й надруковано рекламну продукцію (буклети, закладки для книг, настільні календарі), на якій розміщена інформація про наші установи. Вона отримала високу оцінку професіоналів.

Розвиток бібліотек неможливий без достатнього фінансування. Тому книгозбірні міста наполегливо проводять фандрейзингову діяльність. Пошук позабюджетних коштів дозволив відчутно поповнити книжковий фонд. Спонсорська допомога за цей період становила 35 тисяч гривень, а дохід від платних послуг — 20 тисяч гривень. Та все ж цього недостатньо.

За останні роки назріла нагальна потреба у високопрофесійних фахівцях. Для підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів ЦБС проводились відповідні заходи: семінари, практикуми, тренінги, круглі столи, методичні дні, консультації. Працівники ЦБС брали участь у державних семінарах, що проводились спільно з Міжнародним фондом «Відродження» у м. Києві, м. Рівному (Волинський ресурсний центр) на різні теми: «Бібліотека й влада», «Менеджмент у сфері культури», «Бібліотека інформативного суспільства» та інші.

У липні 2002 року Тернопільська міська ЦБС відзначила 25-річчя своєї діяльності. Підведено підсумки, намічено шляхи подальшого розвитку установ системи. Та незмінним залишається основний принцип роботи: «Разом із читачами в нову інформаційну еру».

Розвиток міських публічних бібліотек неможливий без партнерства та взаємодії з бібліотеками інших відомств, інтеграції знань і професій у діяльність бібліотекарів ЦБС, де бібліотекар, перш за все, виступає як технолог й організатор інформаційної індустрії.

 

А. А. Сологуб, провідний бібліограф ЦМБ

 

Література

1. Білоус О. Живе слово Кобзаря // Тернопіль вечірній.—2000.—15 берез.

2. Гачок М. Бути духовно єдиними // Тернопіль вечірній.—1998.—19 верес.

3. Денисюк Н. А. Бібліотека — гарант культури // Тернопіль вечірній.—2000.—21 квіт.

4. Денисюк Н. А. Бібліотека і читач: 25 років разом // Тернопіль вечірній.—2002.—10 квіт.

5. Денисюк Н. А. Бібліотека: сьогодення і майбутнє // Тернопіль вечірній.—1999.—3 берез.

6. Денисюк Н. А Подорож поза простором і часом // Тернопіль вечірній.—1999.—29 верес.

7. Денисюк Н. А. Прийдіть у храм збереженого часу // Свобода.—2002.—28 трав.

8. Дерибало О. Дім, де зігріваються серця // Свобода.—2001.—7 груд.

9. Дерій В. Не будьте байдужими! // Вільне життя.—2002.—6 лип.

10. Деркач Д. Духовні обрії нації // Тернопіль вечірній.—1998.—26 верес.

11. Деркач Д. Шевченкіана триває // Тернопіль вечірній.—1999.—31 берез.

12. Дзвони Чорнобиля: [Вечір пам’яті в бібліотеці № 4 для дорослих] // Свобода.—2001.—25 квіт.

13. Жінка-лідер // Тернопіль вечірній.—2001.—6 берез.

14. Запаліть скорботну свічу // Свобода.—2001.—28 квіт.

15. 3аставецька Г. Дружба з книгою // Свобода.—1998.—29 верес.

16. 3 книгою по життю // Вільне життя.—2002.—23 берез.

17. 3озуляк Є. У дитячій завжди велелюдно // Вільне життя.—2001.—29 верес.

18. Із Грушевським звіряємо помисли // Свобода.—2002.—9 жовт.

19. Качуровська Н. Що читаємо?! // Ровесник.—1998.—№ 37.

20. Клос С. З ювілеєм, бібліотеко // Тернопіль вечірній.—1999.—17 листоп.

21. Книга об’єднує покоління // Тернопіль вечірній.—2002.—13 берез.

22. Коненко О. Застерегти від біди // Свобода.—1998.—15 жовт.

23. Коненко О. Книжки від спонсорів // Тернопіль вечірній.—2000.—26 квіт.

24. Коненко О. Світ очима дітей // Свобода.—1997.—15 лют.

25. Красовицька І. Вас тут чекають // Свобода.—1998.—26 верес.

26. Красовицька І. Запросила вітальня «Червона калина» // Свобода.—2002.—23 лют.

27. Сінкевич Б. «Сезам, одчинись» у бібліотеці // Тернопіль вечірній.—1999.—28 квіт.

28. Тиран І. Храм духовних скарбів // Тернопіль вечірній.—1998.—19 верес.

29. Тодейчук Є. Не гасне вогонь душі // Вільне життя.—2001.—8 груд.

30. Хай святиться ім’я твоє! // Тернопіль вечірній.—2001.—28 трав.


Article Source

Автор:

Даний автор додав 1917 публікацій.

Залишити відповідь