Лікувально-діагностичний центр ТДМУ

26.01.2010 | Автор: | Категорія: Медичні заклади

Лікувально-діагностичний центр ТДМУ
(Університетська клініка при ТДМУ iменi I.Я.Горбачевського)

46000, м.Тернопіль, вул. Чехова, 7
тел. (0352) 25-98-02
факс: (0352) 22-07-34
e-mail:   desna@tdma.utel.net.ua

https://www.tdmu.edu.ua/medical-work/healing-and-diagnostic-center/

Головний лiкар — Супрунюк В.П.

Унiверситетська клiнiка при ТДМУ iменi I.Я.Горбачевського створенa за наказом ректора унiверситету проф. Л.Я.Ковальчука в жовтнi 1997 року вiдповiдно до Статуту унiверситету i з дозволу МОЗ України.

Мета дiяльностi клiнiки – надання висококвалiфiкованої консультативно-лiкувальної допомоги студентам i спiвробiтникам унiверситету, та iншим категорiям населення.

Створення клiнiки сприяло також ефективнiшому виконанню мiжкафедральних наукових дослiджень, удосконаленню навчального процесу на медичному, медсестринському факультетах i факультетi пiслядипломної освiти, органiзацiї нових робочих мiсць.

На даний час в унiверситетськiй клiнiцi , органiзовано такi пiдроздiли:

 • Консультативне вiддiлення iз реєстратурою.
 • Лабораторне вiддiлення:
  • клiнiчна,
  • бiохiмiчна,
  • iмунологiчна,
  • iмуноферментативна,
  • морфологiчна лабораторiї,
  • лабораторiя полiмеразно-ланцюгової реакцiї.
 • Діагностичне відділення:
  • рентгенкабінет,
  • кабінет функціональної дфагностики,
  • УЗД кабінет,
  • ендоскопічний кабінет,
  • денситометрія.
 • Стоматологiчне вiддiлення.
 • Денний стаціонар.

У консультативному вiддiленнi клiнiки пацiєнти мають можливiсть обстежитися у терапевта, кардiолога, хiрурга, травматолога, педiатра, акушера-гiнеколога, окулiста, оториноларинголога, невропатолога, дерматолога, алерголога, iмунолога та отримати квалiфiковану стоматологiчну допомогу. Тут працюють досвiдченi фахiвцi, професори i доценти медичного унiверситету, доктори i кандидати медичних наук.

За призначенням лiкаря клiнiки пацiєнту можуть бути проведенi найрiзноманiтнiшi сучаснi функцiональнi та iнструментальнi обстеження:

 • сонографiя (УЗД),
 • електрокардiографiя,
 • реовазографiя,
 • езофагогастродуоденоскопiя,
 • колоноскопiя,
 • денситометрiя,
 • термографiя,
 • дiагностика за Фолем,
 • лабораторнi дослiдження:
  • повний клiнiчний аналiз кровi та сечi,
  • розгорнутий бiохiмiчний аналiз кровi,
  • коагулограма,
  • iмунологiчнi, iмуноферментнi й радiоiмуннi дослiдження,
  • цитологiчнi та морфологiчнi аналiзи.

Ведеться активна робота з впровадження в дiагностичний та лiкувальний процеси методики полiмеразної ланцюгової реакцiї.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1927 публікацій.

Коментарі (2)

 1. Любомир

  Доброго дня. чи робите аналіз на прогестерон, та яка вартість? Дякую.

  • доброго дня!
   дякуємо за запитання, і вибачте, будь ласка, з цими питаннями доцільніше звернутись безпосередньо в клініку:
   e-mail: desna@tdma.utel.net.ua
   чи вказаними телефонами: (0352) 25-98-02, факс: (0352) 22-07-34

   Лабораторне відділення працює також в Тернопільській університетській лікарні, сайт
   https://www.terokl.te.ua/laboratory_branch.htm
   Адреса 46002 м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1
   Телефон: 0-352-23-58-86, 27-33-04, факс 52-26-06, e-mail : terokkl@ukr.net

Залишити відповідь