Головна » 2009 (Сторінка 51)

Внутрішні води на території Тернопільської області

27.09.2009 | Автор: | Категорія: Клімат | природні ресурси

Внутрішні води області складаються з поверхневих і підземних вод їх запаси, особливості протікання залежать від клімату, рельєфу, складу гірсь­ких порід. До поверхневих вод належать ріки, озера, стави, водосховища, болота Провідне місце в області займають ріки Рівнинний рельєф і достатнє зволо-(ження впливають на формування густої річкової мережі. По території області протікає понад 2400 річок і потічків …

Річки, озера, підземні води Шумщини.

27.09.2009 | Автор: | Категорія: Клімат | природні ресурси

Найбільшою річкою району є Вілія. В межах Шумщини вона протікає на відстані приблизно 40 км. Своєю верхньою і частково середньою течіями Вілія є лівою притокою Горині, яка в свою чергу впадає в Прип’ять і є її правою притокою. На території Шумського району є ряд менших річок  і потічків. Більша частина з них впадає у Вілію …

Клімат, природні ресурси Шумського району

27.09.2009 | Автор: | Категорія: Клімат | природні ресурси

Клімат. Описувана територія знаходиться в помірному кліматичному поясі в межах атлантико-континентальної області, рівнинної підобласті. В цілому клімат характеризується як континентальний. На території Тернопільської області можна виділити три кліматичних райони: Північний, Центральний, Південний. Шумський район знаходиться в межах Північного і Центрального кліматичних районів. В загальному середня кількість годин сонячного сяйва становить близько 1800. Відповідно кількість сумарної …

Клімат, природні ресурси Чортківського району

27.09.2009 | Автор: | Категорія: Клімат | природні ресурси

Чортківський район знаходиться на Західно-Подільському плато в межах Тернопільської структурно-пластової рівнини на висоті 262 м над рівнем моря. Для рельєфу району (на формування його впливають карстові процеси) характерні хвилясті балочні рівнини, посічені ярами. Місто знаходиться в кліматичному районі Тернопільщини, який називають «теплим Поділлям». Корисні копалини району представлені будівельними матеріалами та сировиною для їх виробництва. Це …

Клімат, природні ресурси Теребовлянcького району

27.09.2009 | Автор: | Категорія: Клімат | природні ресурси

Клімат На території Теребовлянщини помірно континентальний клімат з м’якими зимами та неспекотними літами, достатньою кількістю  опадів. На Теребовлянщині майже не знають посух, проте серйозною вадою є часті відлиги й пізні весняні та ранні осінні приморозки. Найвища температура – 32 С, а найнижча – 30 С. Рослинний світ На пагорбах довкола міста манливі ліси і сади. …

Населення Тернопільської області. Загальна характиристика

20.09.2009 | Автор: | Категорія: Населення | Трудові ресурси

Загальна кількість наявного населення Тернопільської області станом на 1 січня 2007 року  становить 1 млн. 105,4 тис.осіб. Для Тернопільської області характерна висока щільність населення. Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення в цілому по області вона становила 83 особи/кв.км. Найменша щільність населення у Підгаєцькому та Шумському районах, де вона становила відповідно 46 і 44 особи /кв.км. Найгустіше …

Чисельність населення Тернопільської області

20.09.2009 | Автор: | Категорія: Населення | Трудові ресурси

За чисельністю населення Тернопільщина займає передостаннє місце серед областей України. На 01.01.2007 р. тут проживало 1105,4 тис. осіб. Це набагато менше від довоєнного рівня (у 1939 р.— 1413,3 тис. осіб). Такий стан зумовлений значними втратами людей в роки війни і в післявоєнний пе­ріод, сучасними міграціями населення за межі області. В останні роки чисе­льність населення в …

Клімат і прородні ресурси Бережанського району

20.09.2009 | Автор: | Категорія: Клімат | природні ресурси

Загальні риси клімату Бережанського району визначаються річним ходом основних метеорологічних елементів (температура, опади) і розподілом їх по території. Термічний режим району характеризується континентальним типом річного ходу температури повітря. Середня температура найтеплішого місяця (липня) становить 18-190С, а найхолоднішого (січня) – 4.5 – 5.5 0С). Амплітуда річних коливань температури змінюється у межах 23-240С, що свідчить про помірну …

Населення, трудові ресурси Бережанського району

20.09.2009 | Автор: | Категорія: Населення | Трудові ресурси

На  Бережанщині  проживає 44,8 тис. чоловік. Із них: сільського населення —        27,2тис. чол.(61,0%), міського —                              17,6 тис. чол.(39,0%). На підприємствах району працює 9366 чоловік із них : у промисловості                     2586 чол.        28,0% у с.господарстві                      1588 чол.        17,0% у торгівлі                                 325 чол.           3,0% у лісовому господарстві        565 чол.            6,0% у зв’язку                                   255 чол.            …

Населення, трудові ресурси Зборівщини

20.09.2009 | Автор: | Категорія: Населення | Трудові ресурси

Станом на 01. 01. 2009р. у районі проживало 46,4 тис.чол. Національний склад населення району: українці            — 99,8% росіяни —   0,1% інші                   —   0,1% Густота населення — близько 47чол. на 1кв.км. Працездатного населення нараховується 24,1 тис. чол або 49,2% від загальної кількості проживаючих у районі, непрацездатного – 1450 чол. (29,8% від загальної кількості населення району). …