Чисельність населення Тернопільської області

 In Населення | Трудові ресурси

За чисельністю населення Тернопільщина займає передостаннє місце серед областей України. На 01.01.2007 р. тут проживало 1105,4 тис. осіб. Це набагато менше від довоєнного рівня (у 1939 р.— 1413,3 тис. осіб). Такий стан зумовлений значними втратами людей в роки війни і в післявоєнний пе­ріод, сучасними міграціями населення за межі області. В останні роки чисе­льність населення в області майже не змінилася. Між переписами населення 1979 р і 1989 р вона збільшилась лише на 5,8 тис осіб, а за 1993-2000 рр. зменшилась на 17,6 тис осіб. Якщо проаналізувати, то стає зрозумілим, що кількість населення майже у всіх районах області (крім Тернопільського) зменшується Особливо значне зменшення населення у Зборівському, Теребовлянському, Бережанському районах (див. таблиці 1, 2).

 

таблиця 1

Кількість наявного населення Тернопільської області 1939 – 2007 рр. *

рік

всього, тис.чол.

міське населення, тис.чол

сільське населення, тис.чол.

міське населення у % до загальної кількості населення

сільське населення у % до загальної кількості населення

1939

1413,3

204,3

1209,0

14,5

85,5

1959

1085,6

179,6

906,0

16,5

83,5

1970

1152,7

268,7

884,0

23,3

76,7

1979

1163,1

364,1

779,0

31,3

68,7

1989

1168,9

476,6

692,3

40,6

59,2

2001

1149,9

495,3

654,6

43,1

56,9

2002

1142,4

485,6

656,8

42,5

57,5

2003

1134,2

483,6

650,6

42,6

57,4

2005

1126,6

481,6

645,0

42,7

57,3

2007

1105,4

461,4

625,0

42,6

57,4

* – Дані про кількість наявного населення наведено: у 1939 р. за переписом на 17 грудня, у 1959 та 1970 рр. — за переписом на 15 січня, у 1979 р. — за переписом на 17 січня, у 1989 р. — за переписом на 12 січня, у 2002 р. — за переписом на 5 грудня 2001р.,  у інші роки — на початок року.

таблиця 3

Чисельність населення по районах в Тернопільській області, тис.осіб*

Райони

1959

1970

1979

1989

1994

2001

2008

1

Бережанський

85,8

84,1

77,8

71,6

47,0

45,3

44,1

2

Борщівський

80,8

87,6

83,7

79,2

78,8

75,8

74,1

3

Бучацький

63,5

69,1

68,8

66,3

67,1

66,7

64,8

4

Гусятинський

78,1

78,1

73,9

71,6

69,9

66,6

65,9

5

Заліщицький

56,9

60,9

59,1

56,3

55,9

53,7

51,7

6

Збаразький

65,3

68,5

65,7

63,7

62,1

60,1

59,9

7

Зборівський

66,6

62,9

57,1

50,9

48,7

47,2

46,4

8

Козівський

50,0

50,9

47,3

43,7

42,6

41,2

41,4

9

Кременецький

74,9

77,4

77,2

76,9

76,8

75,1

71,9

10

Лановецький

41,8

41,6

38,4

36,0

34,9

32,6

32,6

11

Монастириський

43,7

43,6

40,6

37,6

37,0

35,1

33,6

12

Підволочиський

60,7

58,7

55,1

50,8

49,1

46,2

45,5

13

Підгаєцький

24,7

23,2

22,2

14

Теребовлянський

88,2

91,2

85,2

78,0

75,1

71,5

69,5

15

Тернопільський

49,5

61,2

62,1

58,9

57,3

61,1

61,4

16

Чортківський

82,9

86,9

85,2

82,6

83,8

81,7

79,9

17

Шумський

45,3

44,9

42,9

39,2

37,4

36,1

35,9

18

м. Тернопіль

52,2

84,7

143,6

205,6

232,1

233,3

222,6

 

по області

1085,6

1152,7

1163,1

1168,9

1180,3

1152,7

1126,6

*  дані про населення наведені на 02.01.2007

Зміни в чисельності населення області відображаються демографічними показниками Основними з них є коефіцієнти народжуваності, смертності і природного приросту населення.

Тернопільщина належить до областей України з низькими темпами природного приросту населення (дані про природний приріст населення Тернопільської області з 1950 по 2008 р. наведені у табл. 4, 5) Зниження цих темпів спостерігається із середини 70-х років і пояснюється зменшенням показників народжуваності і зростанням смертності населення Це підтверджують такі дані в 1960 на 1000 людей народжувалось 21,7, а помирало 7,9 осіб, в 1992 ці показники становили 13,8 і 13,9 осіб, а вже в 2000 р — 9,6 і 14,3 осіб. Які ж причини такої ситуації”? Серед найголовніших з них назвемо такі погіршення умов життя людей, процес «старіння населення», міграції молоді за межі області та ін. Старіння населення — це зменшення частки молоді та дітей і збільшен­ня частки людей пенсійного віку в загальній чисельності населення У Тернопільській області люди пенсійного віку становлять понад 24% від всього на­селення Тому показники смертності досить високі Максимум смертей припадає на чоловіків у віці понад 40 років, а жінок — понад 50 років У віці до 1 року помирає щороку 150-200 дітей Найпоширенішими причинами смертності в області є хвороби серцево-судинної системи, органів дихання, злоякісні пухлини, травми.

таблиця 4

Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення 1950-2007 рр. (на 1000 наявного населення).

роки

кількість народжених

кількість померлих

природний приріст

1950

21,3

11,1

10,2

1960

21,7

7,9

13,8

1970

15,7

9,6

6,1

1980

15,4

2,2

3,2

1990

14,2

12,8

1,4

1995

12,0

13,7

-1,7

2000

9,2

13,6

-4,4

2005

8,8

14,2

-5,4

2007

9,2

14,4

-5,2

таблиця 5

Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення по районах і м.Тернополю у 2007 р. (на 1000 наявного населення).

райони

всього народжених

народжених у міських поселеннях

народжених у сільській місцевості

всього померлих

померлих у міських поселеннях

померлих  у сільській місцевості

природний приріст населення всього

природний приріст населення в міських поселеннях

природний приріст населення у сільських місцевості

Бережанський

8,2

9,1

7,6

16,9

12.0

20.1

-8.7

-2.9

-12,5

Борщівський

9,0

9,3

8,9

16,0

12.5

17.3

-7.0

-3.2

-8,4

Бучацький

12,2

11,6

12,4

13,8

11.4

14.5

-1.6

0.2

-14,5

Гусятинський

9,1

9,7

8,9

16,5

12.7

18.5

-7.4

-3.0

-9,6

Заліщицький

9,1

9,6

8,9

16,3

11.4

18.0

-7.2

-1,8

-9,1

Збаразький

9,5

8,6

9,8

17,1

11.6

19.3

-7.6

-3

-9,5

Зборівський

8,2

8,1

8,2

18,5

10.3

20.7

-10.3

-2

-12,5

Козівський

7,0

8,1

6,6

16,0

12.2

17.4

-9.0

-4,1

-10,8

Кременецький

10,8

10,4

11,0

16,3

14.5

17.6

-5.58

-4,1

-6,6

Лановецький

8,2

9,3

7,8

19,8

10.5

23.2

-11.6

-1,2

-15,4

Монастириський

8,0

8,4

7,8

17,3

14.5

18.4

-9.3

-6,1

-10,6

Підволочиський

8,5

8,8

8,3

17,0

11.9

18.8

-8.5

-3,1

-10,5

Підгаєцький

7,5

7,2

7,5

17,5

7.5

19.1

-10.0

-0,3

-11,6

Теребовлянський

8,6

9,7

8,2

17,8

10.9

20.4

-9.2

-1,2

-12,2

Тернопільський

7,5

9,3

7,1

15,6

12.5

16.1

-8.1

-3,2

-9,0

Чортківський

8,5

9,8

7,6

16,8

10.8

20.9

-8.3

-1,0

-4,1

Шумський

10,7

12,6

10,4

17,7

9.6

19.1

-7.0

3,0

-8,7

м.Тернопіль

10,4

10,4

7,7

7.7

2.7

2,7

по області

9,3

9,9

8,8

14,9

10.0

18.6

-5.6

-0,1

-9,8

 

Кризові явища останніх років призвели до скорочення населення Украї­ни в цілому та області зокрема ,до несприятливої демогра­фічної ситуації.

Показники народжуваності, смертності і природного приросту населен­ня значно відрізняються в різних частинах області, в міських та сільських по­селеннях Найвищий природний приріст має населення м Тернополя (2,5 осіб на 1000 жителів), але він значно нижчий ніж у попередні роки (в 1997 р — 5,9 осіб на 1000 жителів) Невеликий природний приріст мають окремі міські поселення В усіх адміністративних районах області спостерігаються від’ємні показники природного приросту населення Це означає, що в них кількість померлих перевищує кількість народжених Найнижчий приріст мають Зборівський, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький райони.

Від’ємні показники природного приросту свідчать про процеси депопу­ляції сільського населення в області Цьому сприяють також міграції.

Тернопільщина тривалий час була районом виходу мігрантів Особливо великі потоки мігрантів формувалися з цієї території в середині й кінці мину­лого століття Спочатку селяни в пошуках кращої долі виїжджали в європей­ські держави, а пізніше — у країни Америки Друга велика хвиля економічної міграції населення припадає на 20-30-ті роки XX століття Тоді з території Тернопільщини виїхало понад 125 тис чол. Це була переважно економічна (заробіткові) міграція.

Міграція населення з політичних мотивів була найбільшою у воєнний і післявоєнний періоди Тоді значна частина людей, тікаючи від сталінських репресій, шукали притулку за кордоном А інша частина — репресоване на­селення — було насильно вивезено в північні й сибірські райони колишнього Союзу РСР 3 області переселено місцевих поляків на територію Польщі, а українців з Польщі — на територію області.

Сучасні міграції населення мають соціально-економічні причини Що­року частина працездатного населення виїжджає з області на заробітки, деяка частина повертається назад Уже з 1995 р сальдо міграції є від’ємним, тобто кількість людей, які від’їжджають за межі області, більша від тих, які приїж­джають Це позначається на чисельності населення області, що постійно знижується внаслідок від’ємного природного, а тепер і механічного приросту населення Серед мігрантів значна частина тих, що виїжджають на сезонні заробітки (найбільше — у східні і південні області України, Росію, Польщу, Чехію, Словаччину, Грецію, Іспанію, Італію, Португалію, Німеччину, США, Ізраїль тощо) Основні потоки мігрантів формуються, як і раніше, із сільської місцевості, але в останні роки постійно збільшується механічний рух насе­лення із міст внаслідок зупинки промислових підприємств, скорочення пра­цівників багатьох установ і закладів Починається також зворотний процес урбанізації — реурбанізація. Це повернення міських мешканців, які працюва­ли на великих підприємствах і проживали в гуртожитках, у села.

Поширені донедавна «маятникові міграції» населення (в окремі роки в них брало участь 20-25% сільського працездатного населення) різко зменши­лись внаслідок скорочення діяльності, зменшення потужності, ліквідації ба­гатьох підприємств і установ, де були зайняті «маятникові мігранти» На це вплинуло зменшення кількості рейсів автобусів і приміських поїздів, подоро­жчання транспортних послуг. Зі зміною форм власності на землю значна час­тина людей залишається працювати в селах

Дані про міграційний рух та основні напрямки міграції населення області представлені у таблицях 6,7.

таблиця 6

Міграційний рух населення Тернопільської області в 2007 р. (осіб)

 

число
прибулих
(в межах
області)

число
вибулих
(в межах
області)

приріст
(скорочення)

число
прибулих
(зовнішня
міграція)

число
вибулих
(зовнішня
міграція)

приріст
(скорочення)

По області

10032

10032

5655

6927

-1272

Бережанський

600

444

157

309

229

80

Борщівський

544

487

57

433

540

-107

Бучацький

520

418

52

292

339

-47

Гусятинський

622

510

112

322

284

38

Заліщицький

168

265

-96

228

369

-141

Збаразький

732

435

297

190

194

-4

Зборівський

662

530

132

207

182

25

Козівський

520

201

139

137

102

35

Кременецький

606

641

-35

520

658

-138

Лановецький

430

378

52

158

140

18

Монастириський

181

157

24

167

273

-106

Підволочиський

211

190

21

188

229

-41

Підгаєцький

1

128

-127

75

95

20

Теребовлянський

908

630

278

285

255

30

Тернопільський

1112

247

865

162

147

15

Чортківський

873

806

67

438

475

-37

Шумський

316

283

33

209

242

-34

м.Тернопіль

1195

3223

-2028

1336

2174

-838

таблиця 7

Основні напрями міграції населення Тернопільської області у 2007 р.

 

число
прибулих,
осіб

число
вибулих,
осіб

сальдо
міграції,
осіб

число
прибулих,
на 1000
населення

число
вибулих,
на 1000
населення

сальдо
міграції,
на 1000
населення

Всі потоки міграції

15687

16959

-1272

13,9

15,0

-1,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

внутрішньорегіональна міграція

10032

10032

8,9

8,9

зовнішня міграція

5655

6927

-1272

5,0

6,1

-1,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

за межі України

280

679

-399

0,2

0,6

0,4

з них

 

 

 

 

 

 

країни СНД

236

311

-75

0,2

0,3

-0,1

країни далекого зарубіжжя

37

366

-329

0,0

0,3

-0,3

міжрегіональна міграція

5375

6248

-873

4,8

5,5

-0,7

 

Більшість населення в області становлять жінки —53,5%, а чолові­ки— 46,5% На кожні 1000 жінок припадає 866 чоловіків У дитячому віці хлопчиків більше, ніж дівчаток, бо на кожні 10 дівчаток народжується 11 хлопчиків У середньому і старшому віці чоловіків стає менше, ніж жінок Це зумовлено вищим показником смертності чоловіків, більшою кількістю мігрантів серед них.

У віковій структурі населення можна виділити 3 групи 1) діти і підлітки (0-16 років), 2) працездатне населення (жінки в віці 17-55 років, чоловіки 17-60 років), 3) люди пенсійного віку Найбільша в області група працездатного населення (54%) але його частка в останні роки знижується Ця група є основ­ною у складі трудових ресурсів Вона найбільша в м Тернополі, бо сюди при­їжджають на роботу і навчання люди з усіх частин області В усіх районах обла­сті зростає частка людей пенсійного віку Найвища вона у Зборівському, Шумському, Лановецькому районах У них переважає сільське населення, і з них формувалися основні потоки мігрантів у міста в попередні десятиліття.

Кількість дітей та підлітків в області приблизно така ж, як пенсіонерів. Вона постійно зменшується в останні роки у зв’язку зі зниженням показників народжуваності.

Є значні відмінності у статево-віковій структурі міського і сільського на­селення У містах проживає 44,5% чоловіків і 42,9% жінок області У міських поселеннях, значно вища частка працездатного населення, ніж у сільській місцевості У них також менша частка людей пенсійного віку В обласному центрі такі люди становлять менше 10% від всього населення Це пояснюється значним припливом в міста молоді із сіл у попередні роки та дещо вищим природним приростом населення у м Тернополі порівняно з середньо-обласними показниками.

Розподіл постійного населення в Тернопільській області за статтю та віковими групами представлений у таблицях 1,2,3.

таблиця 1

Розподіл постійного населення Тернопільської області за статтю*

 

2001 рік, чоловіки

2001 рік, жінки

2007 рік, чоловіки

2007 рік, жінки

2002 рік,
на 1000 жінок припадає чоловіків

2007 рік,
на 1000 жінок припадає чоловіків

По області

527953

610547

521072

602279

865

865

Бережанський

20626

23851

20468

23653

865

865

Борщівський

35139

40219

34580

39497

874

876

Бучацький

30625

34453

30483

34313

889

888

Гусятинський

31227

35576

30860

35008

878

882

Заліщицький

24270

28645

23821

27871

847

855

Збаразький

27037

33312

26888

33069

812

813

Зборівський

21831

25208

21510

24840

866

866

Козівський

19199

22642

19041

22391

848

850

Кременецький

34107

39083

33550

38408

873

874

Ланівецький

15218

18076

14937

17681

842

845

Монастириський

15890

18647

15506

18098

852

857

Підволочиський

21243

25066

20890

24580

847

850

Підгаєцький

10471

12442

10147

12004

842

845

Теребовлянський

32258

37927

31916

37556

851

850

Тернопільський

28490

32320

28800

32608

881

883

Чортківський

37095

43766

36612

43308

848

845

Шумський

17131

19380

16828

19065

884

883

м.Тернопіль

106095

119934

104235

118339

885

881

* у 2001 році – за переписом на 05.12.2001

у 2007 році – на початок року

таблиця 2

Розподіл постійного населення Тернопільської області за віковими групами (на 01.01.2007)

вікові групи

кількість населення, осіб, всього

кількість населення, осіб, міського

кількість населення, осіб, сільського

до загальної кількості населення,%, всього

до загальної кількості населення, %, міського

до загальної кількості населення, %, сільського

Все населення

1123351

476938

646413

100,0

100,0

100,0

у віці років

 

 

 

 

 

 

до 1

10378

4721

56657

0,9

1,0

0,9

1-4

41813

16853

24960

3,7

3,5

3,9

5-9

65371

25366

40035

5,8

5,3

6,2

10-14

79596

32831

46765

7,1

6,9

7,2

15-19

90782

47846

42936

8,1

10,0

6,6

20-24

85361

46521

38840

7,6

9,8

6,0

25-29

77974

36355

41619

6,9

7,6

6,4

30-34

76435

33450

42985

6,8

7,0

6,7

35-39

74781

32913

41868

6,7

6,9

6,5

40-44

85603

40139

45464

7,6

8,4

7,0

45-49

78031

37849

40182

7,0

7,9

6,2

50-54

66298

32078

34220

5,9

6,7

5,3

55-59

51198

22186

29012

4,6

4,7

4,5

60-64

54180

18795

35385

4,8

4,0

5,5

65-69

58413

17498

40915

5,2

3,7

6,3

70 і більше

127137

31567

95970

11,3

6,6

14,7

із загальної кількості населення у віці

 

 

 

 

 

 

молодшому за працездатний

214577

87584

126993

19,1

18,4

19,6

працездатному

640687

309439

331248

57,0

64,9

51,3

старшому за  працездатний

268087

79915

188172

23,9

16,7

29,1

 

таблиця 3

Кількість постійного населення за основними віковими групами по районах Тернопільської області (на 01.01.2007)

 

к-ть населення, осіб

в т. ч. у віці молодшому за працездатний, осіб

в т. ч. у працездатному віці, осіб

в т. ч. у віці старшому за працездатний, осіб

до загал. к-ті населення, %, у віці
молодшому за працездатний

до загал. к-і населення, %, у працездатному віці

до загал. к-ті населення, %, у віці старшому за працездатний

По області

1123351

214577

640687

268087

19,1

57,0

23,9

Бережанський

44121

8399

23612

12110

19,0

53,5

27,5

Бощівський

74077

14169

40074

19834

19,1

54,1

26,8

Бучацький

64796

14661

35011

15124

22,6

54,0

23,4

Гусятинський

65868

12148

36346

17374

18,4

55,2

26,4

Заліщицький

51682

9792

27539

14351

18,9

53,3

27,8

Збаразький

59957

11460

32924

15573

19,1

54,9

26,0

Зборівський

46350

9219

23757

13334

19,9

53,1

28,8

Козівський

41432

7927

21726

11779

19,1

52,5

28,4

Кременецький

71958

14608

39625

17725

20,3

55,1

24,6

Ланівецький

32618

6206

16971

9441

19,0

52,0

29,0

Монастириський

33604

6365

17115

10124

19,0

50,9

30,1

Підволочиський

45470

8652

24008

12810

19,0

52,8

28,2

Підгаєцький

22151

4367

10853

6931

19,7

49,0

31,3

Теребовлянський

69472

13310

36808

19354

19,1

53,0

27,9

Тернопільськтй

61408

11586

35964

13858

18,9

58,5

22,6

Чортківський

79920

14756

45714

19450

18,5

57,2

24,3

Шумський

35893

7298

19026

9569

20,3

53,0

26,7

м. Тернопіль

222574

39654

153574

29346

17,8

69,0

13,2

 

Recent Posts

Leave a Comment

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search