Національний склад населення Тернопільської області

20.09.2009 | Автор: | Категорія: Населення | Трудові ресурси

Національний (етнічний) склад населення визначається за даними переписів населення. Згідно з останнім (2001 р.) на території Тернопільської області проживали люди 52 національностей. Переважну більшість населення становлять українці (97,2% — найвища частка серед областей України), є також росіяни, білоруси, поляки, євреї, ін.

Такий склад населення сформувався під впливом політичних і соціаль­но-економічних умов і зазнавав у процесі формування постійних змін.

Тернопільському воєводстві до возз’єднання західноукраїнських земель в УРСР основними національностями були українці, поляки, євреї, а також німці, чехи, вірмени та ін. Українці становили 70—75% від населення воєводства Вони постійно зазнавали утисків з боку польського уряду Жорстока експлуатація українців, насильне їх ополячення призводили до зростання кількості емігрантів серед українського населення, постійного зниження його кількості. На родючі землі Тернопільщини, як і всієї Галичини, відбувалося переселення поляків із західних воєводств Польщі Це призвело до збільшення їх частки серед населення даної території.

У дорадянський період українці проживали в селах, а в більшості міст і містечок Тернопільщини вони становили менше ніж половину населення Там переважало єврейське і польське населення.

У XVIII ст німців у воєводстві було небагато їх спровадила сюди австрійська влада як зразкових господарів Вони становили близько 0,9 % населення На Тернопільщині були навіть німецькі села Це Броніславівка Зборів-ського повіту, Бекерсдорф (нині Новосілка) Підгаєцького повіту, Конопківка поблизу Микулинець (Саме засновник Конопківки німець Ян фон Конопка оцінив лікувальні властивості мінеральної води і започаткував курорт у цьому селі) Але вже у 1939—1940 рр німці з Тернопільщини як і з усієї Західної Украї­ни, згідно з радянсько-німецькою угодою, були репатрійовані в Німеччину.

 

Значні зміни в національному складі населення Тернопільщини відбулися в післявоєнний період Звідси, як і з інших областей західної частини України, було переселено на батьківщину поляків, чехів Тільки на територію Польщі було евакуйовано майже 227 тис осіб До поселень, з яких виїхали ці люди, було переселено українців з Польщі, Чехословаччини Із Польщі при­було біля 160 тис чол Ці переселення спричинили зниження частки польсь­кого, чеського населення і збільшення частки українців у національному складі населення Тернопільщини.

Різко скоротилась порівняно з довоєнним періодом кількість євреїв Вони масово були знищені в часи фашистської окупації, а частина з них еміг­рувала через Польщу за кордон У післявоєнний період на території Терно­пільської області зросла кількість росіян і громадян інших національностей колишнього Союзу РСР Вони були прислані сюди як спеціалісти для відбудови зруйнованого війною господарства, розвитку промисловості, колективізації сільського господарства.

У сучасних умовах постійно зростає частка українського населення Воно становить переважну більшість у населенні всіх адміністративних районів Громадяни інших національностей проживають, в основному, у міських поселеннях Найвища частка росіян серед населення Чорткова (9,9%), Тернополя (7,2%), Скали-Подільськоі (7,3%), Кременця (5,9%) та інших міст, де розміщені великі промислові підприємства та військові частини колишньої Радянської Армії.

Найбільше поляків проживає в Підволочиському районі, а також у м Тернополі, смт Гусятині, смт Гримайлові, м Теребовлі та ін.

Білоруси живуть переважно в Тернополі та Чорткові У селах їх дуже мало.

Євреї проживають тільки в містах, хоча в довоєнний період значна їх кількість була і в селах Понад 80% з них живе у м Тернополі.

Частка громадян інших національностей в області незначна Серед них найчисельнішими є молдавани, вірмени, татари (понад 150 чол), румуни, чу­ваші, азербайджанці, узбеки, грузини, німці (70-100 чол) Дещо менше в об­ласті болгар, угорців, литовців, марійців, осетинів, латишів, греків, чехів, якутів, абхазців, гагаузів, туркменів, корейців, таджиків Люди цих та інших національностей проживають переважно м Тернополі.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1916 публікацій.

Залишити відповідь