Територія

20.09.2009 | Автор: | Категорія: Довідкові ресурси

Територія, географічне положення та адміністративно-територіальний поділ області

Тернопільська область належить до невеликих областей України, її площа – 13,8 тис. км, що становить 2,3% від території держави. Область була утворена 4 грудня 1939 року на території Тернопільського воєводства, яке складалося з 17 повітів і входило до складу Польщі. У 1939 році з утворенням області та введенням нового адміністративно – територіального поділу зі складу колишнього Тернопільського воєводства

Область розташована в західній частині України між 24°44 і 26°44 сх. д. та 48°30 і 50°16 пн. ш. її крайні пункти — с. Дуліби (західний), с. Окопи (схід­ний), с. Переморівка (північний), с. Білівці (південний) Тернопільщина межує з Рівненською, Чернівецькою, Львівською, Івано-Франківською, Хмельницькою областями України Межі області на значному протязі природні на сході — р Збруч, на півдні та південному заході — р. Дністер, на північному заході — Кременецьке горбогір’я.

За своїм виглядом на карті область нагадує трикутник Вона видовжена з півночі на південь на 195 км, а із заходу на схід у середній частині — на 129 км Значна и протяжність із півночі на південь позначається на розподілі сонячної радіації по території області, зумовлює відмінності в температурно­му режимі в північній і південній її частинах.

Область лежить у внутрішній частині Європи, у районах панування за­хідних вітрів, і це впливає на формування на п території помірно континента­льного клімату, рослинного і тваринного світу лісостепу А положення й в за­хідній частині Подільської височини, недалеко від гірської системи Карпат (з південного заходу) і Поліської низовини (з півночі) визначає особливості фо­рмування природних комплексів на п території.

Географічне положення Тернопільської області в господарському від­ношенні є досить вигідним її розміщення в західній частині правобережного лісостепу — у зоні з родючими ґрунтами і достатнім зволоженням сприяє розвитку сільськогосподарського виробництва, а положення поблизу індуст­ріального Прикарпаття і Львівсько-Волинського вугільного басейну — розвитку різноманітних галузей промислового виробництва.

Розташування області в регіоні з високою щільністю населення зумов­лює переважання трудомістких галузей господарства.

Тернопільська область розташована поблизу кордону нашої держави з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією Разом з тим, у сучасних умовах переходу економіки України до ринкових відносин область, маючи відносно високий ступінь забезпеченості трудовими ресурсами, може стати регіоном для вкладання інвестицій (капіталу) іноземних фірм Цьому сприяє розташування області на важливих транспортних магістралях, які з’єднують Київ зі Львовом, Чопом. Таке положення дозволяє підтримувати тісні економічні зв’язки області зі східними регіонами України, безпосередньо із сусідніми областями та краї­нами Європи.

Компактність території області та центральне положення А обласного центру — Тернополя (49°33 пн. ш., 25°34 сх. д.) — сприяють розвитку вантажо- та пасажироперевезень між різними частинами області.

В адміністративно-територіальному відношенні Тернопільська область станом на 01. 01. 2009 року поділяється на 17 адміністративних районів, які відрізняються за своїм географічним положенням, площею, кількістю насе­лення, особливостями соціально-економічного розвитку.

Обласний центр займає територію 3,8 тис га, у ньому проживає 233,3 тис. чол.

В області нараховується 35 міських поселень, з яких тільки Тернопіль є містом обласного підпорядкування, п’ятнадцять — районного В області є 1019 сіл.

Література:

1. Заставецька, О. В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія Тернопільської області : навч. посібн. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач.  — Т.: Підручники і посібники, 2001. — 104 с.

2. Заставецька, О. В. Географія Тернопільської області : навч. посібн. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач  . — Т.: Підручники і посібники, 1998. — 104 с.

3. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2008 рік. – Тернопіль, 2009. — 478 с.

4. Тернопільська область : географічний атлас оя мала батківщина / відповід. ред. Т. В. Погурельська. — К.:ТОВ «Видавництво «Мапа», 2001. — 20 с. — (Моя мала батківщина).

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1877 публікацій.

Залишити відповідь